Образ [87]

Browse by
Showing results 41 to 60 of 87
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Навчальний видавничий проект як спосіб формування професійних компетенцій майбутніх журналістів Темчур, К. Article 74 61
2018 Науково-дослідна діяльність як фундаментальна складова іміджу закладів вищої освіти Zaitseva, Stanislava Stanislavivna Article 67 58
2019 Неймінг у неспецифічному мовленнєвому середовищі як складова PR-діяльності Кальненко, І.; Фєдотова, Н. Article 40 34
2019 Образ України в публіцистиці 20–30 років ХХ століття: націософський вимір Колкутіна, В. Article 12 11
2020 Особистісний вимір війни у хроніках від Станіслава Асєєва Насмінчук, I. Article 2 0
2018 Особливості висвітлення кіберспорту в електронних спортивних медіа Волобуєва, А.; Петрик, О. Article 140 132
2018 Особливості роботи журналістів в умовах інформаційної війни Жугай В., В.; Тарасюк, В. Article 80 76
2019 Пантелеймон Куліш як українській інформатор (на матеріалі епістолярних джерел) Тімофєєва, К. Article 12 13
2018 Партійна преса українських боротьбистів (1917-1920) Георгієвська, В. Article 67 60
2019 Перевірка фактів як складова проблема журналістських стандартів Зоріна, О. Article 32 26
2018 Постать Тараса Шевченка у періодиці Сумщини 1950-1980-х років Звагельська, О. Article 80 73
2018 Права та свободи журналістів у контексті кримінального кодексу України Приступенко, Т. Article 67 59
2019 Прецедентні тексти в інтернет-ЗМІ Сумщини: особливості функціонування Сучкова, В. Article 44 47
2018 Професійна підготовка бібліотечних фахівців у контексті розвитку електронного урядування в Україні Плахтій, А. Article 58 70
2019 Проєвропейські погляди в епістолярному доробку П. Куліша Тімофєєва, К. Article 38 31
2019 Прямоефірне та інтерактивне мовлення: жанрові особливості Ятчук, О. Article 18 19
2019 Психолінгвістичний аналіз асоціативного поля слова-стимулу Інтернет Денисевич, О. Article 70 58
2018 Радіо в мовній картині світу українців Денисевич, О. Article 48 40
2018 Радіопрограми мовами національних меншин в Україні: інформаційні інтервенції та контрпропаганда Гиріна, Т. Article 120 114
2019 Реклама як засіб маніпулятивного впливу на споживача: мовностилістичний аспект Лівіцька, О. Article 9 8