Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67643
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Визначення вмісту нітратів в продуктах харчування
Authors Ахременко, К.В.
Мечик, М.Ю.
Борзова, Н.О.
Keywords сільськогосподарське виробництво
продукти харчування
нітрати
сельскохозяйственное производство
продукты питания
нитраты
agricultural production
food
nitrates
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67643
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ахременко, К.В. Визначення вмісту нітратів в продуктах харчування [Текст] / К. В. Ахременко, М. Ю. Мечик, Н. О. Борзова // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 106.
Abstract Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва – природний процес, властивий епосі науково-технічного прогресу. тобто антропогенної дії людини на оточуюче середовище, при якому досягнення науки і техніки направлені на збільшення рівня виробництва харчових продуктів, в першу чергу рослинних. В основі рішення даної проблеми лежать не тільки сучасні агротехнічні прийоми, але і вживання широкого спектру агрохімікатів: мінеральних добрив, регуляторів зростання і ін.
Appears in Collections: Наукові видання (ШІ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
954
United Kingdom United Kingdom
272
United States United States
545
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
118
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
544
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Akhremenko.pdf 561,73 kB Adobe PDF 671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.