Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67790
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава-регіон-суб'єкт господарювання"
Authors Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Baistriuchenko, Nataliia Olehivna
Halynska, Yuliia Viktorivna
Грищенко, Ирина Владимировна
Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna
Юла, Ю.С.
Пунько, В.М.
Keywords дохід
оцінка
паливно-енергетичні ресурси
регіон
рента
розвиток
суб'єкт господарювання
доход
оценка
топливно-энергетические ресурсы
регион
развитие
субъект хозяйствования
income
assessment
fuel and energy resources
region
rent
development
business entity
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67790
Publisher Сумський державний університет
Citation Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава-регіон-суб'єкт господарювання" [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. О.М. Теліженко. - Суми: СумДУ, 2017. - 124 с.
Abstract Удосконалені науково-методичні підходи до розрахунку природної ренти на основі динамічних показників світових цін на природні ресурси, формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу рентного доходу в системі «держава - регіон - суб'єкт господарювання». Використовуючи досвід провідних компаній з прогнозування світових тенденцій нами були визначені основні 26(двадцять шість) чинники по 42(сорока двом) країнам світу з інтервалом з 1996 по 2010 рік. За допомогою факторного аналізу були отримані і узагальнені 4 групи факторів які впливають на формування економічно стійкої частини світової ціни на природні ресурси. Визначення релевантних чинників дозволило розробити механізм моделювання прогнозних світових цін на енергетичні ресурси. Також запропоновано методичний підхід до оцінки та прогнозування витрат на видобування паливо - енергетичних ресурсів, який на відміну від існуючих базується на використанні методу екстраполяції ланцюгових індексів та передбачає використання усереднених показників собівартості продукції паливодобувних підприємств та індексу рентабельності по нафтогазовій та вугільної галузях. Даний метод передбачає обробку більшого масиву історичних статистичних даних підприємств, визначення усередненого ланцюгового індексу та передбачає фіксування ціни в останній рік спостереженій.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Unknown Country Unknown Country
43

Downloads

Ukraine Ukraine
2
Unknown Country Unknown Country
44

Files

File Size Format Downloads
Telizhenko_1342.pdf 1,09 MB Adobe PDF 46

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.