Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67924
Title: Методика формування графену на тонких плівках Ru
Authors: Lohvynov, Andrii Mykolaiovych
Васюхно, М.В.
Keywords: графен
graphene
тонкі плівки
тонкие пленки
thin film
елементи електроніки
элементы электроники
elements of electronics
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Васюхно, М.В. Методика формування графену на тонких плівках Ru [Текст] / М.В. Васюхно, А.М. Логвинов; кер. І.В. Чешко // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 5-9 лютого 2018 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 64.
Abstract: Поширеним методом отримання графену є його епітаксійне формування на поверхні тонких полікристалічних плівок Ni або Ru товщиною 50÷500 нм в процесі вакуумного термічної конденсації атомів вуглецю. Таким методом отримують одно- та багатошаровий графен, що застосовується для створення гнучких функціональних елементів електроніки, наприклад, надшвидких транзисторів, наноконденсаторів великої ємності, гнучких елементів живлення та систем відображення інформації. Особливість таких структур полягає у високій стабільності їх робочих характеристик до температур 400 К.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67924
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other6
Downloads
Other7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Vasiukhno_Lohvynov.pdf456.62 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.