Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68700
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Perceived service value, customer engagement and brand loyalty in health care centres in Egypt
Other Titles Споживча цінність послуг, залучення споживачів та лояльність бренду оздоровчих центрів Єгипту
Authors Mohsen, Yo.
Hussein, H.M.
Mahrous, A.A.
ORCID
Keywords споживачі
корисність
залучення споживачів
послуги
лояльність бренду
оздоровчі центри
потребители
полезность
привлечение потребителей
услуги
лояльность бренда
оздоровительные центры
value
customer
engagement
brand
loyalty
health care centres
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68700
Publisher Sumy State University
License
Citation Mohsen, Yo., Hussein, H.M., Mahrous, A.A. (2018). Perceived service value, customer engagement and brand loyalty in health care centres in Egypt. Marketing and Management of Innovations, 3, 85-108. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-08
Abstract Метою даної статті є аналіз концепції споживчої цінності, описаної вченими Сенгіз та Кіркбір (2007), з точки зору восьми ключових оціночних індикаторів впливу на залучення споживачів та рівень їх лояльності. Автори зазначають, що кожен з восьми індикаторів споживчої цінності послуг розглядався окремо у попередніх дослідженнях. Тому у цій статті представлено результати врахування сили дії усіх індикаторів споживчої цінності послуг на зростання кількості залучених клієнтів та рівня їх лояльності на прикладі оздоровчих центрів Єгипту. Об’єкт дослідження було обрано виходячи з тенденції стрімкого зростання обсягу ринку оздоровчих послуг в Єгипті. Імпульсом зростання зазначеного ринку було залучення клієнтів до процесу формування асортименту та плану надання послуг: місячні програми з фітнесу, позитивні/негативні рекомендації конкретного оздоровчого центру своїм друзям, родичам та іншим випадковим користувачам у соціальних мережах, а також отримання відчуття приналежності до конкретного оздоровчого центру. Окрім цього, у багатьох оздоровчих центрах також було створено активний механізм отримання скарг та залучення клієнтів до процесу вирішення виявлених проблем. Запроваджені зміни в системі надання оздоровчих послуг призвело до активізації позитивних поведінкових намірів клієнтів. Емпіричні результати роботи ґрунтуються на анкетуванні через особисті інтерв'ю з респондентами у різних оздоровчих центрах. Дослідженням охоплено 400 користувачів оздоровчих центрів з цільовою групою – підлітки, молодь та доросле населення. Крім того, було розглянуто вплив бренду оздоровчого центру на взаємозв’язок між задоволенням і рівнем залучення клієнтів. Визначено вплив віку цільової аудиторії на взаємозв'язок між якістю послуг і рівнем залучення клієнтів. Авторами перевірено вплив рівня залучення клієнтів на взаємозв'язок між контролем та лояльністю споживачів.
This study focused on examining the effect of Cengiz & Kirkbir (2007)’s eight dimensions of perceived value on customer engagement and customer loyalty. Each of the eight dimensions of perceived service value has been studied separately in previous studies. Therefore, this research provides an integrative framework to examine the role all the dimensions of perceived service value in increasing customer engagement and loyalty in health care centres in Egypt. Healthcare centres were chosen because the degree of engagement in the service delivery process has started to increase in the past few years such as engaging the customers in the service delivery plan (e.g. Fitness Monthly Programs), the mechanism of positive/negative recommendation of specific healthcare centres to their friends and family, also to other random users on online social networks, and acquiring a high sense of belonging to their healthcare centre. This has resulted in a great degree of positive behavioural intentions. Also, the active mechanism of receiving complaints and involving the customers in its solving process has been applied in many health care centres. The study focused on the adolescents, youths and adults since they represent the majority of the healthcare centres users according to the context understudy (based on the exploratory research conducted). This research targeted 400 healthcare centres users. In addition, the moderation effect of the brand name of health care centre on the relationship between Hedonics and Customer Engagement was examined. Also, the moderating effect of age on the relationship between service quality and customer engagement was tested. Finally, the mediating effect of customer engagement mediates the relationship between control and customer loyalty was examined.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Algeria Algeria
1
Australia Australia
1
Bangladesh Bangladesh
1
Belgium Belgium
149471
Canada Canada
204546
China China
1
Egypt Egypt
319801001
Germany Germany
110857
Greece Greece
1
India India
1087304574
Indonesia Indonesia
1304215149
Iran Iran
291911665
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
245658502
Jordan Jordan
877593202
Lithuania Lithuania
265896
Malaysia Malaysia
557725435
Myanmar (Burma) Myanmar (Burma)
1
Netherlands Netherlands
17046
Pakistan Pakistan
1804914642
Peru Peru
1
Philippines Philippines
84040
Poland Poland
1
Portugal Portugal
319801000
Romania Romania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
842
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Switzerland Switzerland
1
Taiwan Taiwan
81403
Thailand Thailand
37397
Tunisia Tunisia
854
Turkey Turkey
194446
Ukraine Ukraine
1889803001
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
557725434
United States United States
-1487067612
Unknown Country Unknown Country
1889803000
Venezuela Venezuela
1
Vietnam Vietnam
291911672
Zimbabwe Zimbabwe
32852

Downloads

Algeria Algeria
1
Bangladesh Bangladesh
1
Canada Canada
1
Djibouti Djibouti
1
Egypt Egypt
148676
Germany Germany
1
India India
146202
Indonesia Indonesia
1087304572
Iran Iran
291911679
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
200159
Maldives Maldives
1
Netherlands Netherlands
1
Pakistan Pakistan
29613161
Peru Peru
1
Philippines Philippines
72746
Portugal Portugal
291911661
Taiwan Taiwan
29613167
Thailand Thailand
115269
Turkey Turkey
7404138
Ukraine Ukraine
1657345477
United Kingdom United Kingdom
29836
United States United States
-1487067611
Unknown Country Unknown Country
56
Venezuela Venezuela
3403
Vietnam Vietnam
106982
Zimbabwe Zimbabwe
1

Files

File Size Format Downloads
Mohsen_perceived_service.pdf 699,61 kB Adobe PDF 1908859583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.