Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68701
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Preferences for job life qualyty and motivation in healthcare
Other Titles Пріоритетність якості життя/роботи та мотивація працівників системи охорони здоров’я
Authors Aslan, I.
Morsunbul, D.
Keywords ефективність
персонал
мотивація
користь
охорона здоров'я
эффективность
мотивация
польза
здравоохранение
effectiveness
staff
motivation
benefit
healthcare
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68701
Publisher Sumy State University
License
Citation Aslan, I., & Morsunbul, D. (2018). Preferences for job life qualyty and motivation in healthcare. Marketing and Management of Innovations, 2, 79-93. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-07
Abstract Ефективність та працездатність персоналу залежить, перш за все, від ступеню залученості його до робочого процесу. При цьому важливим аспектом є пошук рівноваги між витраченим часом на роботу та особисте життя. На основі аналізу наукової літератури визначено, що не лише матеріальне заохочення підвищує рівень мотивації працівників. Так, автор виокремлює додаткові психологічні чинники, а саме: визнання у колективі та взаємодопомога. У рамках дослідження автори аналізують державну лікарню у місті Бінгьоль, яка є єдиною та забезпечує населення центральних та прилеглих територій основними медичними послугами. Метою даного дослідження є визначення ефективності роботи та мотивації працівників системи охорони здоров'я на прикладі державної лікарні міста Бінгьоль. З метою визначення найбільш дієвих методів мотивації до праці, а також рівня задоволеності обраною професією (JQL) було проведено 109 оглядових обстежень, обсяг вибірки респондентів становить близько 10% персоналу з 900 штатних працівників. Для аналізу анкет та перевірки гіпотез використовувались дескриптивна статистика, тест ANOVA, тест Kruskal Wallis, моделі кореляції та регресії Пірсона. Отримані результати свідчать, що матеріальні заохочення і збільшення заробітної плати є найбільш ефективними методами стимулювання до роботи. При цьому встановлено, що гендерна та вікова ознака працівників впливає на набір інструментів системи мотивації. Зокрема, працівники жіночої статті надають перевагу тренінгам, просуванню та визнанню на роботі суттєво більше, ніж грошовим стимулам. Підвищення умов та якості робочого місця виявилося найбільш значущою мотиваційною домінантою для працівників усіх вікових груп. Автори обґрунтовують необхідність запровадження інновацій в системі освіти, які б дозволили трансформувати мотиваційні детермінанти молоді, яка планує після закінчення навчання працювати в системі охорони здоров’я, – через зміщення акцентів від грошової мотивації до розуміння додаткових соціальних переваг обраної професії.
The effectiveness of job performance depends on most of all on the staff engagement with the working process. To have a high motivation at work and better living standards, work-life balance is an important determinate. It is expected that not just monetary benefits increase the motivation but also psychological factor like approval and feeling of helping others. Bingol city is located in East of Turkey and has just one main government hospital providing main healthcare services to 106 thousand people in the city centre and surrounding districts. The purpose of this study is to determine preferences of job life quality and motivation of workers in healthcare. To determine the Job Quality of Life (JQL) and motivating factor affecting satisfaction, 109 surveys about 10% of staffs (900 staffs) were applied to the hospital during the third quarter of 2016. Descriptive statistics, One-Way ANOVA test, Kruskal Wallis Test, Pearson correlation and regression models are used to analyze questionnaires and check the hypotheses. The research conclusions include some thesis. Materialistic prizes such as permission and wage increases are seen as the most effective rewarding methods with high 3.93 mean. But the older staffs prefer first of all to have more cooperation and communication with colleagues and management. Furthermore, they care more about approval and psychological needs. Female staffs prefer to have training and promotion for awarding of successes than monetary benefits and also do not want to have closer relationships with management. The important fact that the work satisfaction has the strongest correlation with the preference for motivation and a moral main group among six sub-groups. The most effective factor to improve JQL is people’s needs group with 0.353 coefficients from the regression model.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Finland Finland
6996
France France
16103
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
16095
Russia Russia
1
Sweden Sweden
663917
Ukraine Ukraine
664
United Kingdom United Kingdom
183991
United States United States
10765997
Unknown Country Unknown Country
3951290
Vietnam Vietnam
1975646

Downloads

China China
1
Finland Finland
6991
Germany Germany
10765998
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
663
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
17580703
Unknown Country Unknown Country
25
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Aslan_preferences.pdf 559,8 kB Adobe PDF 28354385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.