SearchClear search fields
Showing results 1 to 8 of 8
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Економічний інструментарій фаз управління напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Ігнатченко, В.М.; Макаренко, Т.Ю. Article 73 13
2016 Методологічні положення щодо формування механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівного комплексу Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 338 305
2015 Методологічні засади моделювання бізнес-процесів як складової їх реінжинірингу в діяльності промислових підприємств Лепейко, Т.І. Article 2225 2367
2014 Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 169 110
2013 Розвиток фінансового механізму взаємодії промислових підприємств із банківськими структурами у процесі реінжинірингу бізнес-процесів виробничої сфери Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 174 167
2013 Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 485 47
2011 Органiзацiйнi засади проведення реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємств Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Запорожченко, О.М. Article 2633 3598
2009 Науково-понятiйний апарат реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємства Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 2557 3937