Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72364
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб корекції гіперурикемії у хворих на артеріальну гіпертензію шляхом використання внутрішньовенної лазерної терапії
Authors Melekhovets, Oksana Kostiantynivna  
Коваленко, Є.Л.
Keywords артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
лікування
лечение
treatment
гіперурикемія
гиперурикемия
hyperuricemia
Type Patent
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72364
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 129250 U Україна, МПК (2018.01), A61K 31/722 (2006.01), A61N 5/00. Спосіб корекції гіперурикемії у хворих на артеріальну гіпертензію шляхом використання внутрішньовенної лазерної терапії / Є.Л. Коваленко, О.К. Мелеховець (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201804419; заявл. 23.04.2018; опубл. 25.10.2018, бюл. № 20.
Abstract Спосіб корекції гіперурикемії у хворих на артеріальну гіпертензію, у якому до лікування проводять біохімічне дослідження крові, визначають рівень сечової кислоти та призначають засіб лікування, який відрізняється тим, що рівень сечової кислоти визначають у плазмі крові, при цьому додатково здійснюють добовий моніторинг артеріального тиску з розрахуваннямсередньоденного артеріального тиску, а як засіб лікування призначають лазерне опромінення венозної крові оптичним світловодом діаметром 500 мкм, джерелом випромінювання з довжиною хвилі 635 нм, щільністю потужності випромінювання 0,2 Вт/см2, експозицією 1200 сек з сумарною поглинутою дозою випромінювання 240 Дж/см2 та курсом 10 процедур щоденно з наступним контролем динаміки показників сечової кислоти та артеріального тиску.
Appears in Collections: Патенти

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
680
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
204
United Kingdom United Kingdom
1361
United States United States
2721
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

Ukraine Ukraine
184
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
129250_Kovalenko.pdf 160,7 kB Adobe PDF 190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.