Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75215
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження рівня мотивації до занять з фізичного виховання студентів Сумського державного університету
Authors Siryk, Antonina Yevhenivna
Солдатенко, А.В.
Keywords здоров’я
здоровья
health
фізичне виховання
физическое воспитание
physical education
мотивація
мотивация
motivation
студенти
студенты
students
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75215
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сірик, А.Є. Дослідження рівня мотивації до занять з фізичного виховання студентів Сумського державного університету / А.Є. Сірик, А.В. Солдатенко // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповіді VІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Суми, 18–19 квітня 2019 року). – Суми: Сумський державний університет, 2019. – С. 161–164.
Abstract На стан здоров’я людини впливає багато чинників: умови навколишнього середовища, рівень розвитку охорони здоров’я, екологічна ситуація в країні, спадковість. Проте, найбільшим чином на самопочуття та здоров’я молодої людини впливає саме її спосіб життя та відношення до своєї фізичної культури. У роботі досліджується рівень вмотивованості студентів до занять фізичним вихованням.
На состояние здоровья человека влияет много факторов: условия окружающей среды, уровень развития здравоохранения, экологическая ситуация в стране, наследственность. Однако, в наибольшей степени на самочувствие и здоровье молодого человека влияет именно ее образ жизни и отношение к своей физической культуры. В работе исследуется уровень мотивированности студентов к занятиям физическим воспитанием.
Many factors affect human health: environmental conditions, level of health development, environmental situation in the country, heredity. However, most of all, it is the young man's well-being and health that is influenced by his / her lifestyle and attitude to his / her physical culture. The paper investigates the level of students' motivation for physical education.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
70
United Kingdom United Kingdom
234
United States United States
471
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
786
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
470
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Siryk_motivation.pdf 305,3 kB Adobe PDF 1261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.