Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77742
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організовані злочинні групи та їх вплив на соціально-економічний розвиток держави
Other Titles Organized criminal groups and their impact on the socio-economic development of the state
Authors Жданова, В.П.
Keywords інформація
информация
information
обмін інформацією
обмен информацией
information exchange
товар
товар
goods
країна походження товару
страна происхождения товара
country of origin of goods
міжнародна торгівля
международная торговля
international trade
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77742
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Жданова, В.П. Організовані злочинні групи та їх вплив на соціально-економічний розвиток держави [Текст] / В.П. Жданова // Правові горизонти. – 2019. – Вип. 17 (30). – С. 107-111
Abstract Дана стаття спрямована на дослідження головних аспектів правового та організаційного забезпечення обміну інформацією з питань країни походження товарів під час здійснення митної справи в Україні. Також автором планується дослідити аспекти міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби України з іншими митними органами в питаннях щодо визначення країни походження товарів, які переміщуються через митний кордон України. Визначити можливості в подальшому застосування преференційних умов, передбачених Угодами про вільну торгівлю, укладеними за участю України, в попереджені, виявленні та/або припиненні пов’язаними з відомостями про походження товару, порушень митних правил.
This article is aimed at studying the main aspects of legal and organizational support for the exchange of information on the country of origin of goods during the customs business in Ukraine. The author also plans to explore aspects of international cooperation of the State Fiscal Service of Ukraine with other customs authorities in determining the country of origin of goods moving across the customs border of Ukraine. Identify opportunities for further application of the preferential conditions provided for in the Free Trade Agreements concluded with the participation of Ukraine in the prevention, detection and / or termination of violations of customs regulations related to information on the origin of goods.
Appears in Collections: Правові горизонти / Legal horizons

Views

China China
25
Greece Greece
51
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
21
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
102

Downloads

France France
1
Ukraine Ukraine
101
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Zhdanova_organizovani_zlochinni_grupi.pdf 1,39 MB Adobe PDF 104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.