Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78038
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сторірідінг і сторітелінг як інструменти формування комунікативної компетенції студентів-філологів
Authors Коренівська, Ю.В.
Keywords сторітелінг
сторителинг
storytelling
цифрова розповідь
цифровое повествование
digital storytelling
сторірідінг
сториридинг
story reading
відео-читання
видео-чтение
video reading
іноземна мова
иностранный язык
foreign language
комунікативна компетенція
коммуникативная компетенция
communicative competence
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78038
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Коренівська, Ю.В. Сторірідінг і сторітелінг як інструменти формування комунікативної компетенції студентів-філологів; спец.: 035 - філологія / Ю.В. Коренівська; наук. керівник О.І. Єгорова. - Суми: СумДУ, 2020. - 36 с.
Abstract У пропонованій роботі досліджується вплив стратегій сторірідінг і сторітелінг на активізацію та розвиток мовних та мовленнєвих компетенцій студентів-філологів у контексті іншомовної освіти. Зокрема аналізується ефективність розробки та поетапної імплементації цифрової розповіді та відео-читання з використанням інноваційних технологій на заняттях з іноземної мови, а також виокремлюються основні переваги та недоліки імплементації педагогічних технік сторітелінг і сторірідінг.
В предлагаемой работе исследуется влияние стратегий сториридинг и сторителинг на активизацию и развитие языковых и речевых компетенций студентов-филологов в контексте иноязычного образования. В частности, анализируется эффективность разработки и поэтапной имплементации цифрового повествования и видео-чтения с использованием инновационных технологий на занятиях по иностранному языку, а также выделяются основные преимущества и недостатки имплементации педагогических техник сторителинг и сториридинг.
This research paper studies the impact of story-reading and storytelling strategies on enhancing and developing the language and speech competencies of students studying Linguistics. In particular, the study aims at analyzing the effectiveness, advantages, and disadvantages of developing and step-by-step implementation of digital narration and video reading by means of innovative technologies in a foreign language class.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
962
Germany Germany
1
Greece Greece
3558
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
34265
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
60125

Downloads

France France
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
60124
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Korenivska_Bachelous_paper.pdf 1,03 MB Adobe PDF 60130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.