Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК) [586]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 586
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Cучасна військова журналістика в Україні: добірка журналістських матеріалів Лізунов, Б.О. Bachelous Paper -1627686501 2031743365
2019 Oсобливості дистанційного навчання іноземної мови Гулак, В.О. Bachelous Paper -485855705 358938904
2020 SEO-технології ефективного просування соціокультурного продукту в онлайновихсервісах Гончар, Ю.В. Bachelous Paper -1280684803 -597666414
2020 STEM-освіта на уроках англійської мови Пономаренко, А.М. Bachelous Paper 35856730 1775579605
2021 Авторська радіопрограма: добірка журналістських матеріалів Горшкова, М.А. Bachelous Paper 951496 1326116
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Турлевська, А.В. Bachelous Paper 690161 133904
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Бабела, Л.В. Bachelous Paper 40452 49140
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Юнак, В.В. Bachelous Paper 697820 1595898
2021 Авторська розважальна телепрограма: добірка матеріалів Бондар, М.В. Masters thesis 49652297 84152516
2020 Авторський телевізійний продукт: специфіка функціонування Черняков, Б.С. Masters thesis 540650 603173
2020 Актуальні питання теорії та практики художнього перекладу Абдуллаєва, А.Ф. Masters thesis -1472010094 -1144801138
2020 Актуалізація метафор і метонімій у промовах Вінстона Черчилля: перекладацький аспект Шишкін, М.І. Masters thesis -1698655536 1221765848
2020 Актуалізація модифікованих прислів’їв в англомовному медіадискурсі: перекладацький аспект Цембаренко, Д.В. Masters thesis 11106569 58031748
2020 Актуалізація принципу економії мовних зусиль у сучасній англомовній чат-комунікації (перекладацький аспект) Попова, Т.С. Masters thesis 84785571 91606211
2022 Аналіз форм надання послуги з профілактики торгівлі людьми та перспектив їх розвитку в умовах діджиталізації Зимовець, З.О. Bachelous Paper 1755 826
2021 Англомовна економічна терміносистема: перекладацький вимір Чайка, Т.Ю. Masters thesis 1656101032 -2071427144
2020 Англомовна науково-технічна термінологія: перекладацький аспект Белява, К.Р. Masters thesis -1719676677 1719467497
2022 Англомовний пенітенціарний дискурс: лінгвістичний та перекладацький вимір Волик, А.С. Masters thesis 15 68
2022 Англомовний художній дискурс: лінгвосинергетичні та перекладацькі аспекти Гусейнова, В.О. Masters thesis 34 102
2022 Англомовні прислів’я, приказки та особливості їх перекладу Легкова, М.П. Masters thesis 1641 2846