Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК) [462]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 462
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Cучасна військова журналістика в Україні: добірка журналістських матеріалів Лізунов, Б.О. Bachelous Paper 22373 17637
2019 Oсобливості дистанційного навчання іноземної мови Гулак, В.О. Bachelous Paper 15114075 94049086
2020 SEO-технології ефективного просування соціокультурного продукту в онлайновихсервісах Гончар, Ю.В. Bachelous Paper 6084 10034
2020 STEM-освіта на уроках англійської мови Пономаренко, А.М. Bachelous Paper 747971 182298
2021 Авторська радіопрограма: добірка журналістських матеріалів Горшкова, М.А. Bachelous Paper 3012 3394
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Турлевська, А.В. Bachelous Paper 686 42
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Бабела, Л.В. Bachelous Paper 295 323
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Юнак, В.В. Bachelous Paper 750 935
2021 Авторська розважальна телепрограма: добірка матеріалів Бондар, М.В. Masters thesis 2217 4063
2020 Авторський телевізійний продукт: специфіка функціонування Черняков, Б.С. Masters thesis 757 210
2020 Актуальні питання теорії та практики художнього перекладу Абдуллаєва, А. Ф. Masters thesis 55877 322701
2020 Актуалізація метафор і метонімій у промовах Вінстона Черчилля: перекладацький аспект Шишкін, М.І. Masters thesis 4533 9013
2020 Актуалізація модифікованих прислів’їв в англомовному медіадискурсі: перекладацький аспект Цембаренко, Д.В. Masters thesis 6862 40309
2020 Актуалізація принципу економії мовних зусиль у сучасній англомовній чат-комунікації (перекладацький аспект) Попова, Т.С. Masters thesis 1465 3149
2021 Англомовна економічна терміносистема: перекладацький вимір Чайка, Т.Ю. Masters thesis 13190 23838
2020 Англомовна науково-технічна термінологія: перекладацький аспект Белява, К.Р. Masters thesis 24315 96369
2021 Англомовні рекламні слогани: структурно-семантичні аспекти та особливості перекладу Мельник, Д.В. Masters thesis 6625 16339
2021 Англійськомовний інноваційно-технологічний дискурс: перекладацький вимір Мисліченко, А.Ю. Masters thesis 1521 2398
2021 Англійські скорочення: мовний, перекладацький та дидактичний аспекти Юркова, А.М. Masters thesis 4298 8299
2021 Аркушеві рекламні видання у системі масової комунікацї Губар, І.І. Bachelous Paper 2835 1937