Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК) [414]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 414
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Cучасна військова журналістика в Україні: добірка журналістських матеріалів Лізунов, Б.О. Bachelous Paper 166 167
2019 Oсобливості дистанційного навчання іноземної мови Гулак, В.О. Bachelous Paper 4645 5698
2020 SEO-технології ефективного просування соціокультурного продукту в онлайновихсервісах Гончар, Ю.В. Bachelous Paper 88 87
2020 STEM-освіта на уроках англійської мови Пономаренко, А.М. Bachelous Paper 588 573
2021 Авторська радіопрограма: добірка журналістських матеріалів Горшкова, М.А. Bachelous Paper 56 57
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Турлевська, А.В. Bachelous Paper 35 37
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Бабела, Л.В. Bachelous Paper 23 24
2020 Авторська радіопрограма: добірка матеріалів Юнак, В.В. Bachelous Paper 54 53
2021 Авторська розважальна телепрограма: добірка матеріалів Бондар, М.В. Masters thesis 108 105
2020 Авторський телевізійний продукт: специфіка функціонування Черняков, Б.С. Masters thesis 32 33
2020 Актуальні питання теорії та практики художнього перекладу Абдуллаєва, А. Ф. Masters thesis 443 456
2020 Актуалізація метафор і метонімій у промовах Вінстона Черчилля: перекладацький аспект Шишкін, М.І. Masters thesis 213 235
2020 Актуалізація модифікованих прислів’їв в англомовному медіадискурсі: перекладацький аспект Цембаренко, Д.В. Masters thesis 276 281
2020 Актуалізація принципу економії мовних зусиль у сучасній англомовній чат-комунікації (перекладацький аспект) Попова, Т.С. Masters thesis 93 90
2021 Англомовна економічна терміносистема: перекладацький вимір Чайка, Т.Ю. Masters thesis 146 152
2020 Англомовна науково-технічна термінологія: перекладацький аспект Белява, К.Р. Masters thesis 236 226
2021 Аркушеві рекламні видання у системі масової комунікацї Губар, І.І. Bachelous Paper 136 136
2020 Арт-технології як опора у формуванні мовних та мовленнєвих умінь і навичок Лиходід, А.В. Bachelous Paper 64 65
2021 Аудіовізуальні аспекти роботи тележурналіста: добірка матеріалів Вишняк, Л.Н. Bachelous Paper 117 118
2020 Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності Заболотна, І.С. Bachelous Paper 78 86