Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК) [40]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 40
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Oсобливості дистанційного навчання іноземної мови Гулак, В.О. Bachelous Paper 51 849
2019 Вербалізація подяки в художньому дискурсі (перекладацький аспект) Приходько, А.А. Masters thesis 31 19
2018 Використання мобільних пристроїв на заняттях англійської мови з метою формування навичок аудіювання Кримова, А.В. Bachelous Paper 75 185
2018 Врахування психотипу учня при застосуванні індивідуально-орієнтованих технологій у викладанні іноземної мови Біла, О.Ю. Bachelous Paper 106 77
2018 Дидактизація художніх творів для уроку іноземної мови Сокол, О.С. Bachelous Paper 76 279
2019 Додаткові засоби навчання як мотиваційний фактор у навчанні іноземної мови Кулик, А.В. Bachelous Paper 38 322
2019 Евфемізація в англомовному медійному дискурсі (перекладацький аспект) Плетенко, К.П. Masters thesis 22 19
2019 Еко-карта як засіб соціальної діагностики підтримуючого середовища для людей, які живуть з ВІЛ (на прикладі ГО «Клуб «Шанс») Лаврик, О.В. Bachelous Paper 38 45
2019 Елементи інтенсивних методів на заняттях з іноземної мови в загальноосвітній школі Подвальна, К.Є. Bachelous Paper 20 13
2018 Елементи інтенсивного навчання іноземної мови в ЗОШ Трофименко, А.В. Bachelous Paper 38 77
2019 Засоби творення комічного в телесеріалах та способи їх перекладу українською Трофименко, А.В. Masters thesis 37 115
2018 Зміст навчання діалогічного мовлення Кругляк, А.В. Bachelous Paper 43 654
2018 Комунікативні ігри як засіб формування мовленнєвих умінь і навичок Момот, М.В. Bachelous Paper 41 219
2019 Критерії соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (на базі НВК № 16) Лузан, А.В. Bachelous Paper 20 62
2019 Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні іноземної мови Голованова, В.І. Bachelous Paper 16 116
2018 Лінгвопрагматична та перекладацька специфіка встановлення контакту в американській корпоративній культурі Павленко, Т.А. Masters thesis 21 107
2018 Лінгвістичний та перекладацький аспекти слоганів до англомовних фільмів Близнюк, А.С. Masters thesis 41 292
2019 Мнемотехніка на заняттях з іноземної мови Мельникова, К.Ю. Bachelous Paper 44 180
2019 Мовні ігри на заняттях з іноземної мови Гузакова, Ю. О. Bachelous Paper 24 15
2018 Навчання німецької мови як другої іноземної в загальноосвітній школі Пунько, А.В. Bachelous Paper 40 1100