Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79363
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система управління технологічним процесом селективного очищення нітрозних газів
Authors Попченко, С.В.
Keywords технологічний процес
система управління
регулюючий мікропроцесорний контролер
алгоритм управління
регульований параметр
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79363
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Попченко, С.В. Система управління технологічним процесом селективного очищення нітрозних газів [Текст]: дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр; спец.: 6.050201 - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / С.В. Попченко; наук. керівник Є.М. Мозок. - Суми: СумДУ, 2020. - 105 с.
Abstract Розроблено систему управління селективного очищення нітрозних газів на базі програмованого логічного контролера ОВЕН ПЛК160. Розроблено алгоритм управління Розроблена керуюча програма в САПР TraceMode 6. Задовільна якість процесу підтверджена результатами моделювання на ЕОМ.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ШІ)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
6

Files

File Size Format Downloads
Bak_Rob_Popchenko.pdf 2,55 MB Adobe PDF 6

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.