Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79976
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovations in Education Management: Impact of Emotional Intelligence and Demographic Variables on Occupational Stress among University Teachers
Other Titles Інновації в управлінні освітою: вплив емоційного інтелекту та демографічних факторів на рівень стресостійкості викладачів університету
Authors Rehman, Anis
Keywords емоційний інтелект (EI)
професійний стрес
робоче перевантаження
управління стресом
організація
Emotional Intelligence (EI)
occupational stress
work overload
stress management
organization
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79976
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Rehman, A. (2020). Innovations in Education Management: Impact of Emotional Intelligence and Demographic Variables on Occupational Stress among University Teachers. Marketing and Management of Innovations, 3, 170-180. https://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-12
Abstract У статті висвітлено особливості управління емоційним інтелектом у сучасних ринкових умовах. Автором визначено вплив емоційного інтелекту на швидкість та ефективність вирішення внутрішніх (конфлікти, психологічна поведінка в колективі, лідерство та мотивація) та зовнішніх проблем організації (управління взаємовідносинами із клієнтами, лояльність до бренду, корпоративна соціальна відповідальність). Головною метою статті є визначення взаємозв’язку між рівнем професійного стресу та емоційним інтелектом, а також оцінювання впливу демографічних змінних (вік, стать, досвід роботи) на рівень професійного стресу. Вихідні данні для дослідження сформовано на основі простої випадкової вибірки педагогічного персоналу та інших працівників навчальних закладів штату Уттар-Прадеш, Індія. Практичну реалізацію усіх етапів дослідження здійснено з використанням програмного забезпечення SPSS 21. Методологію дослідження засновано на статистичних методах кореляції, U-критерію Манна-Уітні та тесту Крускала-Уолліса. Отримані результати свідчать про статистично значущу залежність між емоційним інтелектом та рівнем стресостійкості на роботі. Встановлено, що рівень сприйняття стресу залежить від статі, віку та професійного стажу. Автор відмітив, що у жінок та працівників старше сорока років, рівень чутливість до стресу на роботі є вищим. Встановлено, що працівники з професійним стажем понад тридцять років мають найвищий рівень чутливості до професійного стресу. У зв’язку з цим, у статті зазначено, що з метою мінімізації тригерів стресу серед жінок, керівництву необхідно забезпечити сприятливі умови праці та позитивний психологічний клімат. Враховуючи отримані результати, автором доведено необхідність забезпечення психологічної підтримки працівників старше сорока років та зі стажем понад тридцять років з метою зниження рівня стресу, а також підвищення рівня продуктивності праці. Результати дослідження збагачують теоретичні напрацювання щодо дослідження взаємозв’язку між емоційним інтелектом, демографічними змінними та рівнем професійного стресу. Крім цього, результати дослідження можуть бути корисними керівництву організацій при розробленні стратегії підвищення ефективності діяльності організації.
Today emotional intelligence is increasingly relevant to the success of management as well as employees in every respect, be it internal issues like conflict resolution, group dynamics, leadership and motivation or the external issues like customer relationship management, brand loyalty and corporate social responsibility (CSR). There is limited research on the impact of emotional intelligence on job stress and workplace conduct. The objective of the article is to understand the relationship between occupational stress and emotional intelligence. It also attempts to study the impact of some demographic variables (gender, age, work experience) on occupational stress. Simple random sampling was used to collect data from teaching and non-teaching staff working in universities and educational institutions in Uttar Pradesh, India. SPSS 21 was used for data analysis using statistical tools like correlation, MannWhitney and Kruskal Wallis tests. Results show a significant relationship between emotional intelligence and occupational stress. The female employees were found to have greater stress levels as compared to their male counterparts. Age is found to have an impact on occupational stress of university teachers. The employees in their forties were found to have higher stress levels than younger employees. Work experience is also found to have an impact on occupational stress of university teachers. It was observed that employees with a work experience of more than 30 years have maximum levels of occupational stress. Based on the findings of this study, the managers should take special measures to take care of female employees and minimize factors which lead to their stress. The policies and work culture of the organization should create a conducive ambience for female employees. The organization should provide support and counselling to employees in their forties to sort out their stress-related issues which would eventually enhance their productivity. The employees with a work experience of more than 30 years (usually older ones) should get support and any stress-causing issues such as post-retirement benefits should be explained and clarified. This study adds to the current body of knowledge from a theoretical perspective. It enriches the understanding of the relationship between emotional intelligence, demographic variables and occupational stress. The top management of the organization can enhance their organization’s effectiveness by learning from the findings of this study.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

China China
1
Egypt Egypt
1
India India
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
297
United States United States
1

Downloads

Ghana Ghana
1
Ukraine Ukraine
295
United States United States
304

Files

File Size Format Downloads
Anis_ur_Rehman__mmi_3_2020.pdf 488,46 kB Adobe PDF 600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.