Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80321
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організаційно-економічні інструменти механізму екологоорієнтованого управління відтворенням інвестиційного потенціалу регіону
Authors Kobushko, Yana Volodymyrivna  
Keywords відтворення
воспроизводство
reproduction
інвестиційний потенціал
инвестиционный потенциал
investment potential
регіон
регион
region
Type Book chapter
Date of Issue 2016
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80321
Publisher Чабаненко Ю.
License Copyright not evaluated
Citation Кобушко, Я.В. Організаційно-економічні інструменти механізму екологоорієнтованого управління відтворенням інвестиційного потенціалу регіону [Текст] / Я.В. Кобушко // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: монографія / В.М. Андерсон, М.Д. Балджи, В.І. Баркан [та ін.]; за наук. ред. проф. Є.В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 590 с.
Abstract Встановлено, що відтворення інвестиційного потенціалу регіону призводить до зростання навантаження на навколишнє природне середовище. Доведено необхідність регулювання еколого-економічних відносин у процесі відтворення інвестиційного потенціалу, які виникають унаслідок впливу екологічних факторів на формування, розподіл та використання інвестиційних ресурсів у регіоні. Проаналізовано існуючу систему управління інвестиційною діяльністю в регіоні та встановлено неузгодженість управління відтворенням інвестиційного потенціалу з стратегією забезпечення екологічної безпеки у регіоні. Розроблено дієвий організаційно-економічний інструментарій механізму екологоорієнтованого управління відтворенням інвестиційного потенціалу регіону.
Установлено, что воспроизведение инвестиционного потенциала региона приводит к росту нагрузки на окружающую среду. Доказана необходимость регулирования эколого-экономических отношений в процессе воспроизводства инвестиционного потенциала, возникающие вследствие воздействия экологических факторов на формирование, распределение и использование инвестиционных ресурсов в регионе. Проанализирована существующая система управления инвестиционной деятельностью в регионе и установлено несогласованность управления воспроизведением инвестиционного потенциала стратегией обеспечения экологической безопасности в регионе. Разработан эффективный организационно-экономический инструментарий механизма экологоориентированного управления воспроизведением инвестиционного потенциала региона.
It is established that the reproduction of the investment potential of the region leads to an increase in the burden on the environment. The necessity of regulation of ecological and economic relations in the process of reproduction of investment potential, which arise as a result of influence of ecological factors on formation, distribution and use of investment resources in the region, is proved. The existing system of investment management in the region is analyzed and the inconsistency of the management of the reproduction of investment potential with the strategy of environmental safety in the region is established. Effective organizational and economic tools of the mechanism of ecologically oriented management of reproduction of investment potential of the region are developed.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
30
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
64

Downloads

Ukraine Ukraine
30
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Kobushko_investment_potential.pdf 197,09 kB Adobe PDF 31

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.