Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81019
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title User Satisfaction on Social Media Profile of E-sports Organization
Other Titles Задоволеність користувачів профілем організації кіберспорту в соціальних мережах
Authors Lukowicz, K.
Strzelecki, A.
Keywords кіберспорт
профіль соціальної мережі
задоволення
комп’ютерні ігри
соціальний медіа маркетинг
e-sport
social media profile
satisfaction
computer games
social media marketing
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81019
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Lukowicz, K., & Strzelecki, A. (2020). User Satisfaction on Social Media Profile of E-sports Organization. Marketing and Management of Innovations, 4, 61-75. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-05
Abstract У статті висвітлено особливості розвитку кіберспорту, як однієї з найбільш прогресивних галузей сучасних розваг. Авторами зазначено, що низка факторів сприяє стрімкому розвитку кіберспорту, серед яких: легкий доступ до трансляції матчів, безкоштовні кіберспортивні ігри, задоволення від перегляду улюблених матчів тощо. Зростаюча кількість турнірів (організованих як онлайн, так і в найбільших спортивних залах світу) зумовлює зростання інтересу до даного виду спорту серед осіб похилого віку. Авторами відмічено, що на ряду із розважальними аспектами, кіберспорт відкриває значні можливості для бізнесу. Так, ефективне використання соціальних мереж дозволяє інвесторам повертати свої влкадення у короткостроковій перспективі. У статті проаналізувано рівень задоволеності користувачів профілями кіберспортивних організацій, команд та гравців у соціальних мережах. У ході дослідження висвітлено основні аспекти кіберспорту, соціальних мереж та ведення соціального медіа маркетингу кіберспортивними організаціями. Головною метою статті є визначення сили впливу сприйняття інформативності профілю, розважальних аспектів, ідентифікації з організацією та гравцями, а також рівня задоволеності на готовність користувачів слідкувати та рекомендувати профіль кіберспортивної організації в соціальних мережах. Для досягнення поставленої мети побудовано модель на основі згенерованих даних про профілі обраних компаній у соціальних мережах. Оцінювання параметрів моделі здійснено за допомогою методу найменших квадратів. Підгрунтям дослідження стали результати онлайн-опитування 209 любителів кіберспорту в Польщі (як гравці, так і глядачі). Для аналізу панельних даних використано програмне забезпечення SmartPLS 3. Результати дослідження свідчать про те, що найбільший вплив на рівень задоволеності користувачів має інтеграція з організацією та гравцями, рівень сприйняття інформації про розважальних аспекти профілю. При цьому рівень задоволеності впливає на бажання користувачів слідувати та рекомендувати профіль кіберспортивної організації у соціальних мережах. Авторами наголошено, що отримані результати сприяють кращому розумінню маркетингової діяльності в соціальних мережах щодо ведення профілів кіберспортивних організацій. Таким чином, результати дослідження мають практичне значення і можуть бути прийняті до впровадження організаціями, командами та гравцями кіберспорту.
E-sport is one of the most rapidly growing branches of modern entertainment. Many factors influence this rapid progress such as easy access to the broadcast of matches, free e-sport games, or enjoying the favourite match are just a few of them. Moreover, the regularly growing number of tournaments organized (both online and hosted in the largest sports halls in the world) makes more and more older people interested in this phenomenon. Apart from the pure entertainment aspect, electronic sports offer great business opportunities. Proper use of social media allows generating high financial results for investors. The paper is dedicated to the user’s satisfaction from using social media profiles of e-sport organizations, teams, and players. The research covers the basic information about e-sport, social media, and e-marketing forms on social media for e-sport organizations. This work aims to assess the factors influencing the feeling of satisfaction with the use of the social media profile. The purpose of this study is to investigate the influence of Perceived Profile Usefulness, Perceived Entertainment, Identification with Organization and Players, and satisfaction on users’ Intention to Follow and Recommend social media profile of e-sport organization. The study tested and used the model in the context of social media profiles. The partial least square method of structural equation modelling is employed to test the proposed research model. The study utilizes an online survey to obtain data from 209 Polish e-sport enthusiasts (both players and spectators). The data set was analyzed using SmartPLS 3 software. The obtained results showed that the best predictor of users’ Satisfaction is Integration with Organization and Players, followed by Perceived Entertainment. Satisfaction predicts users’ Intention to Follow and Recommend the social media profile of e-sport organization. The findings improve understanding regarding the marketing actions in e-sport’s social media profiles, and this work is therefore of particular interest to e-sport organizations, e-sport teams, and e-sport players.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
930935181
Austria Austria
1
Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
930935182
Canada Canada
1
China China
-373860695
Denmark Denmark
1
Finland Finland
1
France France
1181459418
Germany Germany
-1433239629
Greece Greece
1
India India
1609734509
Indonesia Indonesia
-1433239637
Iran Iran
67095
Japan Japan
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Mexico Mexico
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
-373860718
Norway Norway
1
Peru Peru
1
Philippines Philippines
-1433239639
Poland Poland
13018012
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
-373860714
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1181459412
Thailand Thailand
1609734514
Turkey Turkey
-373860700
Ukraine Ukraine
-1433239628
United Kingdom United Kingdom
1609734516
United States United States
1609734521

Downloads

Australia Australia
1609734515
Brazil Brazil
930935183
Cambodia Cambodia
1
China China
747864813
Cyprus Cyprus
67107
Finland Finland
1
Germany Germany
-373860710
India India
1181459408
Indonesia Indonesia
-1433239636
Japan Japan
51535234
Lithuania Lithuania
-373860737
Malaysia Malaysia
-373860726
Mexico Mexico
1
Pakistan Pakistan
1609734518
Peru Peru
1
Philippines Philippines
-1433239638
Poland Poland
1609734522
South Africa South Africa
-1433239627
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Taiwan Taiwan
1181459410
Thailand Thailand
268415
Turkey Turkey
-373860699
Ukraine Ukraine
67085
United Kingdom United Kingdom
-373860736
United States United States
1609734511
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Lukowicz_mmi_2020_4.pdf 653,52 kB Adobe PDF 68604924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.