Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81736
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інноваційні підходи до економічного розвитку спортивних клубів
Authors Лисенко, А.С.
Keywords спортивна галузь
спортивная отрасль
sports industry
інновації
инновации
innovation
економіка
экономика
economy
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81736
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Лисенко А. С. Інноваційні підходи до економічного розвитку спортивних клубів : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 051 - економіка / наук. кер. О. І. Карінцева. Суми : СумДУ, 2020. 63 с.
Abstract Мета- дослідження засад інноваційних процесів економічного розвитку спортивної індустрії в умовах дії пандемії. З головної мети роботи випливають такі завдання: дослідити інструментарій державної політики, проаналізувати державну політику в галузі спорту в країнах світу; проаналізувати вітчизняний досвід впливу держави на спортивну діяльність в розрізі спортивних напрямів; дослідити наслідки впливу Covid-19 на спортивну сферу в Україні та світі та визначити основні напрямки державної підтримки; дослідити напрями інноваційного розвитку спортивної індустрії; запропонувати практичні рекомендації щодо розвитку спортивного клубу в сучасних умовах. Об’єкт дослідження - інноваційні процеси економічного розвитку спортивної індустрії , в тому числі на рівні бізнес-структури Предмет дослідження - сукупність теоретичних засад і прикладних аспектів інноваційних процесів економічного розвитку спортивної індустрії. Основні результати, яких було досягнуто в процесі виконання кваліфікаційної роботи: досліджено інструментарій державної політики в галузі спорту, проведено порівняльний аналіз систем державної політики спортивної галузі в країнах світу; проаналізовано вітчизняний досвід впливу держави на спортивну діяльність в розрізі спортивних напрямів; розроблено класифікацію інструментів державної політики за напрямами спортивної діяльності; виокремлено та проаналізовано напрями інноваційного розвитку спортивної індустрії в умовах викликів сьогодення; запропоновано практичні рекомендації у вигляді бізнес-плану розвитку спортивного клубу в сучасних умовах Наукова новизна досліджень: проведено порівняльний аналіз систем державної політики спортивної галузі в країнах світу; розроблено класифікацію інструментів державної політики за напрямами спортивної діяльності; запропоновано практичні рекомендації у вигляді бізнес-плану розвитку спортивного клубу в сучасних умовах.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

China China
146
Greece Greece
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1658
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
453

Downloads

Austria Austria
1
China China
1
Czechia Czechia
1
Estonia Estonia
1
Finland Finland
1
France France
287
India India
145
Japan Japan
450
Kazakhstan Kazakhstan
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1053
Romania Romania
1056
Russia Russia
142
Ukraine Ukraine
1659
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1058

Files

File Size Format Downloads
Lysenko_mag_rob.pdf 1,02 MB Adobe PDF 5858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.