Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 99
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2022 Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я (на прикладі Університетської клініки Сумського державного університету) Ляшенко, А.В. Masters thesis 599805 2136589
2022 Управління діяльністю закладу охорони здоров'я в сучасних умовах (на прикладі КНП СОР “Сумська обласна клінічна лікарня”) Христій, В.Ю. Masters thesis 605789663 471585280
2021 Управління наслідками безробіття в Україні в умовах пандемії COVID-19 Sotnyk, Iryna Mykolaivna; Нагорний, М. В. Conference Papers 143252 51726
2020 Проблеми управління логістичною системою на підприємствах Shkarupa, Olena Vasylivna; Хурсенко, А.С. Conference Papers 45833 37539
2021 Застосування PR- технологій в управлінні сучасною організацією Єфімова, Ю.С. Bachelous Paper -90154209 341724547
2021 Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві Яцун, А.О. Bachelous Paper 32889 130044
2021 Управління якістю надання медичних послуг населенню на прикладі КНП «Недригайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги Козловська, Н. І. Bachelous Paper 44156287 184132012
2021 Удосконалення внутрішньогосподарського механізму стратегічного планування на підприємстві Калашник, А. С. Bachelous Paper 357209 922631
2021 Методи управління активами і пасивами підприємства Левицька, І.О. Bachelous Paper -1762378494 1507956096
2021 Удосконалення системи якості надання адміністративних послуг Олійник, Ю.С. Bachelous Paper 422481 771799