Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84046
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Forms of committing corrupt abuses of public finances and ways to counteract them in Ukraine
Other Titles Форми вчинення корупційних зловживань з публічними фінансами та способи протидії їм в Україні
Authors Sukhonos, Volodymyr Viktorovych  
Pavlenko, Liudmyla Dmytrivna  
Krukhmal, Olena Valentynivna  
Ivanovska, A.
Maletov, Dmitry Vladimirovich
Keywords corruption
public finance
corruption criminal offenses
корупція
публічні фінанси
форми корупційних зловживань
способи протидії корупційним зловживанням
корупційні кримінальні правопорушення
forms of corruption abuses
ways to counteract corruption abuses
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84046
Publisher Revista Amazonia Investiga
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Sukhonos, V., Pavlenko, L., Krukhmal, O., Ivanovska, A., & Maletov, D. (2021). Forms of committing corrupt abuses of public finances and ways to counteract them in Ukraine. Amazonia Investiga, 10(39), 149-158. https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.14
Abstract The purpose of thearticleis a comprehensive analysis of forms of committing corrupt criminal abuses, thes ubject of whichispublicfinance. The objectis social relations in the field of public finance and financial security. The authors emphasizetheimportance of study forbuilding a stable economy and counteracting financial threats. The article analyzes various definitions of the essence of finance and public finance. To achieve this goal, authors used such methods: logical, documentary analysis, logical-semantic, system-structural, formal-legal. The forms of corruption abuse, the subject of which is public finance were outlined: abuse in the field of public procurement, money laundering in the field of public finance, embezzlement and misappropriation, abusing a position of authority. Two directions of counteraction to the specified forms of infringements were offered. Today Ukraine is still one of the most corrupted. Abuses in the field of public finance are especially deleterious, as they reduce the economic potential of the state, the financial well-being of the population and create a negative image on the international stage. Taking into account the level of legislative regulation, legal awareness, legal culture and education of the population of Ukraine was proposed to combat corruption in two main areas.
Метою статті є детальний та комплексний аналіз форм вчинення корупційних кримінальних зловживань, предметом яких є публічні фінанси. Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері функціонування публічних фінансів та забезпечення фінансової безпеки. Автори наголошують на важливості даного дослідження для побудови стабільної економіки в державі та протидії фінансовим загрозам. У статті проаналізовано різноманітні визначення щодо сутності фінансів та публічних фінансів. Для досягнення поставленої мети у статі було застосовано комплекс методів: логічний, метод документального аналізу, логіко-семантичний, системно-структурний, формально-юридичний та інші. Авторами виокремлено та детально проаналізовано форми корупційних зловживань, предметом яких є публічні фінанси: зловживання у сфері публічних закупівель, відмивання доходів у сфері публічних фінансів та привласнення, розтрата та заволодіння публічними фінансами, зловживаючи службовим становищем. А також запропоновано два напрями протидії означеним формамп порушень: загальний та спеціальний. У межах яких виділено окремі дієві способи. Робиться висновок, що зважаючи на демократичні та правові прагнення України, нині ця держава все ж належить до найбільш корумпованим. Особливо згубними є зловживання у сфері публічних фінансів, адже вони знижують економічний потенціал держави, фінансовий добробут населення та створюють негативний імідж дляУкраїни на міжнародній арені. Пропонується, зважаючи на рівень законодавчого врегулювання, правової свідомості, правової культури та освіченості населення України здійснювати протидію корупційним зловживанням за двома основним инапрямами.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
101
United States United States
1

Downloads

Ukraine Ukraine
101
United States United States
106

Files

File Size Format Downloads
Sukhonos_et.al_Forms_of_committing_corrupt.pdf 335,03 kB Adobe PDF 207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.