Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84534
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль органів виконавчої влади як суб'єктів системи економічної безпеки України
Authors Melnyk, Vadym Ivanovych
Keywords адміністративно-правовий статус
административно-правовой статус
administrative and legal status
безпека
безопасность
security
органи виконавчої влади
органы исполнительной власти
executive authorities
суб’єкти
субъекты
subjects
система
system
статус
status
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84534
Publisher Сумський державний університет
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Мельник, В.І. Роль органів виконавчої влади як суб'єктів системи економічної безпеки України [Текст] / В.І. Мельник // Правові горизонти. – 2021. – Вип. 26 (39). – С. 86-92
Abstract Стаття присвячується питанню ролі органів виконавчої влади як суб’єктів системи економічної безпеки України. Акцентується увага на важливості ефективної управлінської діяльності як однієї з базових передумов для належного функціонування різних галузей економічного сектору. Наголошується, що така діяльність має вагоме стратегічне значення у питаннях забезпечення стійкості національної економіки та сприяння необхідного розвитку останньої.
Appears in Collections: Правові горизонти / Legal horizons

Views

China China
208
Germany Germany
1
Greece Greece
1033
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
102
Romania Romania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
98
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
617

Downloads

Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
99
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Melnyk_Rol_orhaniv.pdf 686,4 kB Adobe PDF 102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.