Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84555
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розробка електронного пристрою автоматизованого пожежогасіння в музеях
Other Titles Developing the electronic device for automation fireless in museums
Authors Багнюк, Д.В.
Keywords електронний пристрій
электронное устройство
electronic device
пожежогасіння
пожаротушения
fire extinguishing
музеї
музеи
museums
математичні моделі
математические модели
mathematical models
канонічні рівняння
канонические уравнения
canonical equations
пожарні димові сповіщувачі
пожарные дымовые извещатели
fire smoke detectors
програмуємі логічні матриці
программируемые логические матрицы
programmable logical matrixes
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84555
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Багнюк Д.В. Розробка електронного пристрою автоматизованого пожежогасіння в музеях [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец. 171- Електроніка / Д.В.Багнюк; наук. кер. М.П. Матвієнко. – Суми: СумДУ, 2021. – 33 с.
Abstract Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є електронні пристрої автоматизованого пожежогасіння в музейних приміщеннях. Мета роботи – ознайомлення з електронними пристроями автоматизованого пожежогасіння музейних приміщень, технологіями забезпечення такого гасіння та розробка самого електронного пристрою автоматизованого пожежогасіння в музейних приміщеннях. При виконанні кваліфікаційної роботи, на основі аналізу роботи різних пристроїв управління пожежогасінням музейних приміщень, розроблений алгоритм, абстрактна та структурна математичні моделі роботи електронного пристрою, використанням для цього теорії цифрових автоматів, теорію алгоритмів, математичну логіку, теорію кодування та теорію графів. Користуючись структурною математичною моделлю роботи пристрою автоматизованого пожежогасіння в музейних приміщеннях, на основі таблиць виходів і переходів, отримані канонічні рівняння роботи електронного пристрою. Мінімізація і аналіз таких рівнянь роботи електронного пристрою показали, що ліпшим варіантом їх реалізації є логічні матриці програмуємі К556РТ1 з застосуванням RS – тригерів. На основі даних матриць був розроблений електронний пристрій автоматизованого пожежогасіння в музейних приміщеннях із застосуванням пожарних оптично - лінійних сповіщувачів
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (КІ)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
545
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
215

Downloads

Ukraine Ukraine
767
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
766

Files

File Size Format Downloads
Bahniuk_Developing_the_electronic.pdf 1,04 MB Adobe PDF 1534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.