Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84739
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Influence of thyroid hormones and cortisol on immune response in case of children’s bronchopulmonary diseases
Other Titles Вплив гормонів щитоподібної залози та кортизолу на імунну відповідь при бронхолегеневих захворюваннях у дітей
Authors Smiian, Oleksandr Ivanovych  
Loboda, Andrii Mykolaiovych  
Havrylenko, Anastasiia Oleksandrivna  
Bynda, Tetiana Parfeniivna  
Popov, Serhii Vitaliiovych  
Reznychenko, Y.H.
Vasylieva, Olena Hennadiivna  
Petrashenko, Viktoriia Oleksandrivna  
Sichnenko, Petro Ivanovych  
Smiian, Kateryna Oleksandrivna  
Manko, Yuliia Anatoliivna  
Shkolna, Iryna Ivanivna  
Aleksakhina, Tetiana Oleksiivna  
Syadrista, Y.O.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8225-0975
http://orcid.org/0000-0002-5400-773X
http://orcid.org/0000-0001-8237-4433
http://orcid.org/0000-0001-6020-6463
http://orcid.org/0000-0002-1789-1474
http://orcid.org/0000-0003-4470-8740
http://orcid.org/0000-0002-4648-8916
http://orcid.org/0000-0002-3314-0726
http://orcid.org/0000-0002-8030-6418
http://orcid.org/0000-0003-3348-2862
http://orcid.org/0000-0001-6756-0158
http://orcid.org/0000-0002-9905-330X
Keywords children
діти
bronchopulmonary diseases
бронхолегеневі захворювання
euthyroid sick syndrome
синдром еутиреоїдної патології
hormones
гормони
triiodothyronine
трийодтиронін
hyroxine
тироксин
cortisol
кортизол
immunity
імунітет
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84739
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Smiyan OI, Loboda AM, Havrylenko AO, Bynda TP, Popov SV, Reznychenko YH, Vasylieva OH et al. Influence of thyroid hormones and cortisol on immune response in case of children’s bronchopulmonary diseases. EUMJ. 2021;9(2):189-201 DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2021;9(2):189-201
Abstract Проблема гострих інфекцій дихальних шляхів, у тому числі гострого бронхіту, з огляду на високу захворюваність та поширеність залишається актуальною в усьому світі незалежно від віку. Про близько 1,5 млрд. випадків гострих респіраторних захворювань ВООЗ рапортує щороку. В Україні розповсюдженість гострих респіраторних інфекцій серед дітей в 3,6 разів вища за аналогічних показник серед дорослих і становить 67 тисяч випадків на 100 тисяч населення. Найбільше випадків реєструють у дітей віком від 0 до 6 років. Порівняно з середнім рівнем захворюваності й поширеності бронхолегеневих захворювань в країнах Європи аналогічні показники по Україні залишаються дещо вищими в останні десятиріччя. Гострий бронхіт з питомою вагою 6,2–25,0 % займає провідне місце серед захворювань даної групи у дітей, а при їх рекурентному перебігу частка збільшується до 50,0–90,0 %. Метою нашого огляду літератури було порівняння різних думок дослідників, підбір статей та аналіз даних про вплив гормонів щитоподібної залози та кортизолу на імунну відповідь при різних патологічних станах у дітей з акцентом на бронхолегеневі захворювання. У літературному огляді нами було досліджено сучасне розуміння гормонального статусу дітей при бронхолегеневих захворюваннях. Обговорили роль гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи в адаптаційних реакціях при вищезазначеній патології. Висвітлили важливість впливів тиреоїдних гормонів та кортизолу в підтриманні резистентності організму. Дослідили особливості прояву, патогенетичні механізми розвитку, методи діагностики й доцільність терапії різних варіантів субклінічних зсувів гормонального статусу, а саме синдром еутиреоїдної патології. Також висвітлили питання взаємозв’язку гормональних і імунологічних показників, ступінь тяжкості змін яких є прогностично важливим маркером, що може дозволити вже на ранніх етапах хвороби передбачити характер перебігу, її тривалість та наслідки для пацієнта. Тому, ми вбачаємо актуальність в дослідженні впливу гормонів щитоподібної залози та кортизолу на імунну відповідь при різних патологічних станах у дітей з акцентом на бронхолегеневі захворювання.
The problem of acute respiratory tract infections (including acute bronchitis) remains urgent in the whole world independent of human age, especially when disease rates are considered. The World Health Organization reports annually on 1.5 billion cases of acute respiratory diseases. In Ukraine, the disease rate is 3.6 times higher among children than among adults (totally, it is equal to 67,000 cases per 100,000 individuals). The highest rate is observed among under-6-year-old children. In contrast to the average bronchopulmonary disease rate in Europe, the same Ukrainian index remains slightly higher for the last decades. Among children, the acute bronchitis rate is 6.2–25.0% within all bronchopulmonary diseases, reaching 50.0–90.0% if there are recurrences. Our literature review aims to compare different researchers’ perspectives, selecting articles and analyzing data as to how thyroid hormones and cortisol influence immune response in children’s bronchopulmonary diseases. In the literature review, the modern perspective of children’s hormonal state in bronchopulmonary diseases is studied. The hypothalamus-hypophysis-thyroid and hypothalamus-hypophysis-paranephros interaction roles in bronchopulmonary adaptive responses are explained. The thyroid hormone and cortisol importance for organism resistance are regarded. The manifestation, pathogenetic progress mechanisms, diagnosing methods, and treatment of different subclinical hormonal shifts (particularly euthyroid sick syndrome) are researched. The interconnection of hormonal and immunological indicators is covered (whose change is a predictively significant marker – that can foresee the disease progress, its duration and consequences for patients). Therefore, the relevance consists in researching the influence of thyroid hormones and cortisol on immune response by different pathological states of children’s bronchopulmonary diseases.
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

Australia Australia
1
China China
1
Colombia Colombia
2098882
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Denmark Denmark
1
Egypt Egypt
328449
Germany Germany
1082876
Greece Greece
1
India India
1
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
-966966831
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1253
New Zealand New Zealand
1
Poland Poland
18361246
Sweden Sweden
8963
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
73444981
Ukraine Ukraine
-1984220447
United Kingdom United Kingdom
820992358
United States United States
-1758953809
Unknown Country Unknown Country
1
Uzbekistan Uzbekistan
1
Vietnam Vietnam
17928

Downloads

Canada Canada
1
China China
-479978607
Germany Germany
7009615
India India
1343254897
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
493997837
Togo Togo
1
Ukraine Ukraine
-1984220446
United Kingdom United Kingdom
656900
United States United States
501163158
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Smiian_bronchopulmonary_diseases.pdf 795,23 kB Adobe PDF -118116642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.