Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85653
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title A rare foreign body in the chest under COVID-19 epidemic conditions
Other Titles Рідкісне стороннє тіло грудної порожнини за умов епідемії COVID-19
Authors Duzhyi, Ihor Dmytrovych  
Holubnychyi, Stanislav Oleksandrovych  
Miroshnichenko, Y.I.
Yasnikovskyi, Oleh Mykhailovych
Hresko, Ihor Yaremovych  
Pak, S.Ya.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4995-0096
http://orcid.org/0000-0002-4965-0114
http://orcid.org/0000-0002-6092-135X
Keywords pleura
плевра
suicide
суїцид
foreign body
стороннє тіло
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85653
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Duzhyi ID, Holubnychyi SO, Miroshnichenko YuI, Yasnikovskyi OM, Hresko IYa, Pak SYa. A rare foreign body in the chest under COVID-19 epidemic conditions. EUMJ. 2021;9(3):256-261. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj. 2021;9(3):256-261
Abstract Одним із негативів цивілізації в усьому світі є значне поширення травматизму. До проявів останнього відносяться і суїцидальні дії, які трапляються у осіб в процесі суспільного й індивідуального життя. Відомі випадки таких дій при невиліковних хворобах. Сприяє суїциду пристрасть до алкоголю. Мета дослідження. Поділитись з широким медичним загалом рідкісним випадком суїцидальної травми, яка, незважаючи на, здавалося б, несумісність з життям, закінчилася сприятливо проте не була відразу верифікована. Проведення променевого обстеження у двох проекціях дозволило встановити предмет суїцидальної дії. Матеріали і методи. Під нашим спостереженням був постраждалий від суїциду – хворий 55 років, який у стані алкогольного сп’яніння, начувавшись про смертність від COVID-19, вирішив укоротити собі життя. Через одну годину був госпіталізований в ургентне хірургічне відділення. Результати і їх обговорення. Після удару себе кухонним ножем хворий 55 років сам викликав швидку допомогу, доставлений у задовільному стані в ургентне хірургічне відділення через 1 годину після травми. Ознак кровотечі і її наслідків та проявів стиснення порожнистої вени не було. Гемодинаміка стабільна, порушення зовнішнього дихання відсутні. Клінічні дослідження крові без відхилень від норми. Виконана ревізія рани у нижніх відділах шиї. На глибині 2,5 см прощупано «вирізку груднини», яка потім виявилася стороннім тілом. Було вирішено травмованого госпіталізувати для спостереження у зв’язку з локалізацією травми. Виконано оглядову і бокову рентгенографію. Повздовжня стенотомія. Між вхідним отвором на шиї по боковій поверхні середостіння над коренем легені знайдено ніж, пронизавши паренхіму нижньої долі, «розташувавшись» над діафрагмою. Після видалення ножа рана легені ушита. Післяопераційний період закінчився благополучно. Висновки. При всіх ранах грудної клітки обов’язковим є мінімально двопрофільне променеве обстеження, лише після цього – хірургічна обробка. За потреби торакотомії і можливості її відтермінування оперативне втручання проводити у денний час.
One of the negative factors of civilization around the world is the significant growth of injury rate. The manifestations of the latter include suicidal acts that occur in the process of social and individual life. Sometimes people commit suicide because of having incurable diseases. Alcohol addiction contributes to suicide risk. Study Objectives. To share with the general medical community the rare case of suicidal trauma which seemed fatal but resolved favorably, though it was not immediately verified. Only after performing a radiological examination in two projections, the subject of suicidal action was detected. Materials and Methods. We observed a case of a suicide victim: a 55-year-old patient who, being impaired by alcohol, decided to commit suicide after learning about COVID-19 mortality. One hour later he was admitted to the emergency department. Results and Discussion. After stabbing himself with a kitchen knife, a 55-year-old patient called an ambulance and was delivered in satisfactory condition to the emergency surgical department 1 hour after the injury. There were no signs of bleeding or its consequences or manifestations of vena cava compression. Hemodynamics was stable; there were no external respiration disorders. Clinical blood test was within normal range. Revision of the wound in the lower neck was performed. At a depth of 2.5 cm, something perceived as a sternal notch was located manually, which later turned out to be a foreign body. Due to the location of the injury, it was decided to hospitalize the injured patient for observation. Plain and lateral radiography was performed. Longitudinal sternotomy was chosen for access. Under the entrance wound in the neck, in the lateral mediastinum above the root of the lung, a knife was found above the diaphragm penetrating the parenchyma of the lower lobe. After removing the knife, the lung wound was sutured. The postoperative period ended successfully. Conclusions. Before surgery, an imaging study with at least two different views is mandatory for all chest wounds. If possible, thoracotomy should be scheduled for the daytime.
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

China China
1
Germany Germany
806616
Ireland Ireland
554422
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
467
Nigeria Nigeria
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
5983252
United Kingdom United Kingdom
2991627
United States United States
42965043
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1562

Downloads

China China
1
Germany Germany
1556
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Singapore Singapore
1561
Ukraine Ukraine
11951184
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
42965044
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Duzhyi_pleura.pdf 666,24 kB Adobe PDF 54919351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.