Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85883
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Банкрутство підприємства і санація його стану
Authors Бакун, Ю.В.
Keywords банкрутство
банкротство
bankruptcy
санація
санация
reorganization
фінансова стійкість
финансовая устойчивость
financial stability
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85883
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Бакун Ю. В. Банкрутство підприємства і санація його стану : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 072 - фінанси, банківська справа та страхування / наук. кер. Н. А. Антонюк. Суми : Сумський державний університет, 2021. 38с.
Abstract Мета роботи – узагальнення теоретико-методичних основ банкрутства підприємства, діагностика ймовірності його настання, а також розробка шляхів щодо виходу ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» з кризи. Об’єкт дослідження – процес банкрутства підприємства. Предмет дослідження – теоретичні, методологічні та практичні аспекти діагностики ймовірності банкрутства підприємства. Методи дослідження – теоретичного узагальнення, класифікації, аналізу та синтезу, коефіцієнтний, техніко-економічний, моделі діагностики банкрутства. У першому розділі досліджено сутність, значення та види банкрутства підприємства, а також розглянуто методи визначення ймовірності банкрутства підприємства. У другому розділі провести аналіз фінансово-господарських показників діяльності ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна», а також здійснено оцінку ймовірності банкрутства ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна». У третьому розділі розроблено рекомендації щодо фінансової стабілізації ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна», а також здійснено економічну оцінку запропонованих заходів.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
France France
108
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
2573
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1215

Downloads

Finland Finland
1
France France
2572
Japan Japan
149
Moldova Moldova
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
2577
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1223

Files

File Size Format Downloads
Bakun_bac_rob.pdf 940,42 kB Adobe PDF 6525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.