Search


Clear search fields
Showing results 40 to 50 of 139
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2008 Основи наукових досліджень. Курс лекцій. Частина 1 Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book 1964273901 1744271013
2012 Криптографічний захист інформації Ходаковський, Олександр Сергійович; Ходаковский, Александр Сергиевич; Khodakovskyi, Oleksandr Sergiiovych; Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych; Litnarovich, Ruslan Mykolaiovych Monograph 1869085632 -1130476358
2010 Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych; Kubai, Oleksandr Vasylovych Book -612590329 695653528
2010 Математичне моделювання та системний підхід до вивчення складних природних та соціальних явищ. Навчально-методичний комплекс Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Schoolbook -587793432 -739269114
2011 До обговорення пенсійної реформи. Приватний погляд Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Brochure 1852265036 -391029261
2009 Наукова школа Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book 938429082 -1951705214
2009 Побудова і дослідження математичної моделі залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ІН 91М-115. Pavlenko, Ruslan Mykolaiovych; Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book -184726016 -367406058
2002 Основи космічної геодезії. Лабораторний практикум Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book -1633009972 1312860787
2009 Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання.Лабораторний практикум Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych; Kharchenko, Oleksandr Borysovych Book -1974539198 1742107941
2006 Основи математики. Дослідження результатів психологічного експерименту дробово–лінійною функцією. Навчальний посібник для студентів педагогічного факультету. Частина 8 Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Schoolbook 1668678136 308097615