Search


Clear search fields
Showing results 40 to 50 of 139
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2010 Основи наукових досліджень. Дисертація на здобуття наукового ступеня. Навчальний посібник Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book 47074 78250
2008 Основи наукових досліджень. Курс лекцій. Частина 1 Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book 47273 25573
2012 Криптографічний захист інформації Ходаковський, Олександр Сергійович; Ходаковский, Александр Сергиевич; Khodakovskyi, Oleksandr Sergiiovych; Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych; Litnarovich, Ruslan Mykolaiovych Monograph 8408 9652
2010 Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych; Kubai, Oleksandr Vasylovych Book 974675 1346055
2010 Математичне моделювання та системний підхід до вивчення складних природних та соціальних явищ. Навчально-методичний комплекс Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Schoolbook 33619 33061
2011 До обговорення пенсійної реформи. Приватний погляд Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Brochure 21635 10660
2009 Наукова школа Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book 39335 39181
2009 Побудова і дослідження математичної моделі залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ІН 91М-115. Pavlenko, Ruslan Mykolaiovych; Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book 17990 8983
2002 Основи космічної геодезії. Лабораторний практикум Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych Book 42176 127705
2009 Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання.Лабораторний практикум Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych; Kharchenko, Oleksandr Borysovych Book 82383 78676