Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87072
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Державне управління оборонно-промисловим комплексом в умовах ринкової економіки
Authors Говорун, О. К.
Keywords міжнародний ринок зброї
международный оружейный рынок
international arms market
експортний потенціал
экспортный потенциал
export potential
компанія
компания
company
галузь
отрасль
industry
потенціал
потенциал
potential
Type Masters thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87072
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Говорун О. К. Державне управління оборонно-промисловим комплексом в умовах ринкової економіки : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. - 281 публічне управління та адміністрування / наук. кер. О.Ю. Древаль. Суми : Сумський державний університет, 2021. 47 с.
Abstract Магістерська робота присвячена оцінці перспективи інтеграції України до світового ринку озброєнь та сформулювати пропозиції щодо реалізації та розвитку потенціалу оборонно-промислового комплексу України для забезпечення як власних збройних сил так і досягнення максимально можливого рівня експорту зброї. У роботі досліджено та сформульовано пропозиції щодо оптимізації кількості збройних сил; виконано оцінку потенціалу оборонно-промислового комплексу для задоволення потреб ЗСУ та збільшення експортного потенціалу. Охарактеризовано сучасні Кризові явища та управління відродженням ОПК в Центрально-Східній Європі. Запропоновані шляхи державного регулювання ОПК
Магистерская работа посвящена оценке перспектив интеграции Украины в мировой рынок вооружений, сформулированы предложения по реализации и развитию потенциала оборонно-промышленного комплекса Украины для обеспечения как собственных вооруженных сил, так и достижения максимально возможного уровня экспорта оружия. В работе исследованы и сформулированы предложения по оптимизации количества вооруженных сил; выполнена оценка потенциала оборонно-промышленного комплекса для удовлетворения потребностей ВСУ и увеличения экспортного потенциала. Охарактеризованы современные кризисные явления и управление возрождением ОПК в Центрально-Восточной Европе. Предложены пути государственного регулирования ОПК
The master's thesis is devoted to assessing the prospects of Ukraine's integration into the global arms market and formulate proposals for the implementation and development of the potential of Ukraine's defense industry to provide both its own armed forces and achieve the highest possible level of arms exports. The paper investigates and formulates proposals for optimizing the number of armed forces; the potential of the defense-industrial complex to meet the needs of the Armed Forces and increase the export potential was assessed. The modern Crisis phenomena and management of the revival of the defense industry in Central and Eastern Europe are described. The ways of state regulation of the military-industrial complex are offered
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
129
Finland Finland
71
Germany Germany
1
Greece Greece
262
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
4009
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
781
Unknown Country Unknown Country
2

Downloads

France France
2759
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
5260
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Hovorun_Master_thesis.pdf 1,29 MB Adobe PDF 8024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.