Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87197
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення підходів до оцінки фінансового стану підприємства
Authors Дігтяр, Т.В.
Keywords фінансовий стан
финансовое состояние
financial position
платоспрооможність
платежеспособность
solvency
ліквідність
ликвидность
liquidity
Type Masters thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87197
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Дігтяр Т. В. Удосконалення підходів до оцінки фінансового стану підприємства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / наук. кер. І. В. Басанцов. Суми : Сумський державний університет, 2021. 50 с.
Abstract У першому розділі розглянуті цілі та методи фінансового аналізу, основні напрямки, принципи та джерела його інформаційного забезпечення. У другому розділі нами наводиться коротка характеристика підприємства, діяльність якого стала предметом нашого дослідження; проведено аналіз фінансового стану компанії за період з 2016 по 2020 рік із застосуванням показників, розділених на три основні групи: показників платоспроможності, кредитоспроможності та показників ліквідності балансу. У третьому розділі роботи було запропновано напрямки удосконалення оцінки фінансового стану підприємста в сучасних умовах.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
52
Finland Finland
45
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
420
Unknown Country Unknown Country
419

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Digtyr_Master_thesis.pdf 10,15 MB Adobe PDF 4

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.