Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87291
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Intensity of oxidative stress as a universal mechanism of tissue damage in nonalcoholic steatohepatitis and diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus. Quercetin correction effectiveness
Other Titles Інтенсивність оксидативного стресу як універсального механізму пошкодження тканин при неалкогольному стеатогепатиті та діабетичній хворобі нирок у хворих на цукровий дібет типу 2. Ефективність корекції кверцетином
Authors Khukhlina, O.S.
Kotsyubiychuk, Z.Ya.
Antoniv, A.A.
Keywords non-alcoholic steatohepatitis
неалкогольний стеатогепатит
type 2 diabetes mellitus
цукровий діабет типу 2
diabetic kidney disease
діабетична хвороба нирок
oxidative-antioxidant homeostasis
оксидантно-антиоксидантний гомеостаз
apoptosis
апоптоз
atherosclerosis
атеросклероз
Quercetin
кверцетин
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87291
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Khukhlina OS, Kotsyubiychuk ZY, Antoniv AA. Intensity oxidative stress as a universal mechanism of tissue damage of nonalcoholic steatohepatitis and diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus. Quercetin correction effectiveness.EUMJ.2021;9(4):423-431. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2021;9(4):423-431
Abstract Мета роботи: було з'ясування інтенсивності впливу комплексу засобів метформіну, розувастатіна, Ессенціале форте Н і кверцетину на стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, а також на інтенсивність апоптозу гепатоцитів за змістом в крові цитокератину-18, які є факторами прогресування неалкогольного стеатогепатиту і діабетичної хвороби нирок. Матеріали та методи. Проведені дослідження в динаміці лікування у 75 хворих неалкогольного стеатогепатиту з цукровим діабетом типу 2 і діабетичної хвороби нирок I–III стадії. Згідно призначеного лікування обстежені хворі були розділені на 2 групи: (1 група – контрольна: 37 пацієнтів) отримували гіпокалорійну дієту з урахуванням обмежень дієти № 9, есенціальні фосфоліпіди (Ессенціале форте Н 300 мг по 2 капс. 3 рази на день) 30 днів з метою лікування активного неалкогольного стеатогепатиту, з приводу комор­бідного цукрового діабету типу 2 і гіперліпідемії призначали метформіну гідрохлорид (Метформин-Тева) 1000 мг на добу, розувастатин (Розувастатин-Тева 5 мг 1 раз на день) протягом 1 місяця. 2 групу склали пацієнти (38 осіб), які, крім аналогічних дієтичних рекомендацій щодо дієти та лікування, додатково отримували препарат кверцетину і повідону (Корвітин) по 500 мг в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду) в протягом 10 днів. Результати дослідження. Аналіз отриманих даних показав, що до лікування у хворих обох груп порівняння було встановлено значній мірі оксидативного стресу, який супроводжувався істотним накопиченням в крові проміжних і кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів і окиснювальної модифікації білків. Так, до лікування вміст малонового альдегіду в плазмі крові перевищував референтні значення в 2,1 рази (p < 0,05), вміст ізольованих подвійних зв'язків – в 1,9 рази (p < 0,05), вміст альдегід-динітро-фенілгідразонів – в 2,3 рази (p < 0,05). У той же час, стан системи антиоксидантного захисту був істотно розбалансований. Так, вміст у крові відновленого глутатіону був нижче показника у практично здорових осіб в 1,7 рази (p < 0,05), активність глутатіонпероксидази – була знижена в 1,3 рази (p < 0,05), що пояснює високу інтенсивність оксидативного стресу у обстежених хворих. Зазначені продукти перекисного окислення ліпідів і окиснювальної модифікації білків на тлі істотного недостатності системи антиоксидантного захисту привели до активації процесів апоптозу гепатоцитів. Свідченням цього є істотне підвищення вмісту в крові цитокератину-18 у 7,5 рази (p < 0,05) в порівнянні з практично здоровими особами. Висновки. Коморбідний перебіг неалкогольного стеатогепатиту і діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет типу 2 супроводжується істотним зростанням інтенсивності оксидативного стресу, супроводжується зростанням вмісту в крові проміжних і кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів і окиснювальної модифікації білків в межах 1,9–2,3 рази (р < 0,05).
The objective of the research was to determine the intensity of the effect of a complex of Metformin, Rosuvastatin, Essentiale Forte N and Quercetin on the state of oxidative-antioxidant homeostasis, as well as the intensity of hepatocyte apoptosis by cytokeratin-18 in the blood that are the factors in the progression of nonalcoholic steatohepatitis and diabetic kidney disease. Material and methods. 75 patients with non-alcoholic steatohepatitis with type 2 diabetes mellitus and stage I­–III diabetic kidney disease were studied over time. According to the prescribed treatment, the examined patients were divided into 2 groups: (group 1 ­– the controls: 37 patients) received a low-calorie diet with dietary restrictions No.9, essential phospholipids (Essentiale forte H 300 mg 2 caps. 3 times a day) for 30 days for the treatment of active non-alcoholic steatohepatitis, Metformin Hydrochloride (Metformin-Teva) 1000 mg per day, Rosuvastatin (Rosuvastatin-Teva 5 mg once daily) for 1 month for concomitant type 2 diabetes mellitus and hyperlipidemia. Group 2 consisted of patients (38 people) who in addition to similar dietary recommendations and therapy received additionally Quercetin and Povidone (Corvitin) 500 mg intravenously per 100 ml of isotonic chloride for 10 days. Results. It was found that the comorbid course of nonalcoholic steatohepatitis and diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus is accompanied by a significant increase in the intensity of oxidative stress, accompanied by an increase in blood intermediate and final products of lipid peroxidation. The damaging effect of oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus leads to the activation of apoptosis of hepatocytes with an increase in blood cytokeratin-18 (7.5 times, p < 0.05), the content of which correlates with the degree of oxidative stress, the intensity of liver damage and stage of diabetic kidney disease (p < 0.05). Oxidative stress increases the risk of endothelial damage by atherosclerotic process due to hyperproduction of homocysteine (3.9 times, p < 0.05), which contributes to the progression of diabetic kidney disease. The use of Quercetin in the complex therapy of non-alcoholic steatohepatitis and type 2 diabetes mellitus with diabetic kidney disease contributes to the reduction of oxidative stress, increased activity of antioxidant defense factors (content of reduced glutathione in erythrocytes, reduction of cytokeratin-18 content by 1.7 times) and endothelial damage (reduction of homocysteine content in blood by 1.9 times) (p < 0.05). Conclusions. The comorbid course of nonalcoholic steatohepatitis and diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus is accompanied by a significant increase in the intensity of oxidative stress, and in the content of intermediate and final products of lipid peroxidation and oxidative modification of proteins (p < 0.05).
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

China China
1
Egypt Egypt
1
Finland Finland
168
Germany Germany
12824
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
68573949
Iran Iran
27777537
Ireland Ireland
5232981
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
274295798
United Kingdom United Kingdom
137147900
United States United States
-1905177241
Unknown Country Unknown Country
274295797
Vietnam Vietnam
546

Downloads

China China
1
Germany Germany
1602452548
India India
1
Lithuania Lithuania
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
815115042
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-1117839735
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Khukhlina_Quercetin.pdf 748,44 kB Adobe PDF 1299727861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.