Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89719
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості формування видаткової частини бюджету в умовах цифровізації
Authors Мірошниченко, О.Д.
Keywords державний бюджет
государственный бюджет
national budget
видатки бюджету
расходы бюджета
budget expenditures
цифровізація
цифровизация
digitization
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89719
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Мірошниченко О. Д. Особливості формування видаткової частини бюджету в умовах цифровізації : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність / наук. кер. C. В. Похилько. Суми : Сумський державний університет, 2022. 51 с.
Abstract Розглянуто теоретичні аспекти формування видатків бюджетів, означено сучасний стан їх цифровізації. Здійснено аналіз видаткової частини Державного бюджету України та бюджету Сумської міської територіальної громади за 2019-2021 роки за функціональною класифікацією видатків. Розглянуто основні напрями бюджетної політики держави в частині формування видатків та перспективи цифрової трансформації системи їх управління у середньостроковому періоді.
Рассмотрены теоретические аспекты формирования расходов бюджета, определено современное состояние их цифровизации. Проведен анализ расходной части Государственного бюджета Украины и бюджета Сумской городской территориальной громады на 2019-2021 годы по функциональной классификации расходов. Рассмотрены основные направления бюджетной политики государства в части формирования расходов и перспективы цифровой трансформации системы управления ими в среднесрочном периоде.
The theoretical aspects of the formation of budget expenditures are considered, and the current state of their digitalization is defined. An analysis of the expenditure part of the State Budget of Ukraine and the budget of the Sumy City Territorial Community for 2019-2021 was carried out according to the functional classification of expenditures. The main directions of the budget policy of the state in terms of the formation of expenditures and the prospects of digital transformation of the system of their management in the medium-term period are considered.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

Austria Austria
26
Canada Canada
1
Germany Germany
114
Ireland Ireland
3888
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1031
Norway Norway
1
Russia Russia
22
Ukraine Ukraine
9214
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
226
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Canada Canada
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Italy Italy
9206
Netherlands Netherlands
14527
Ukraine Ukraine
14530
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Miroshnychenko_bac_rob.pdf 1,27 MB Adobe PDF 38267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.