Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90354
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The influence of education on international labor migration
Other Titles Вплив освіти на міжнародну трудову міграцію
Authors Yeremenko, O.О.
ORCID
Keywords higher education
international labour migration
student mobility
socio-economic development
Happy Planet Index
globalisation
вища освіта
міжнародна трудова міграція
мобільність студентів
соціально-економічний розвиток
Індекс щасливої планети
глобалізація
Type Masters thesis
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90354
Publisher Sumy State University
License Copyright not evaluated
Citation Yeremenko O. O. The influence of education on international labor migration : master's qualification work : specialty 292 - international economic relations / head Yu. Petrushenko. Sumy : Sumy State University, 2022. 71 p.
Abstract This master's thesis the essence of the definition of the international educational system of higher education, its standards and evaluation in the context of the priorities of higher education quality is investigated. The influence of socio-economic factors affecting the quality of higher education is analysed and the future trend of migration is predicted. The main purpose of this study is to provide recommendations for improving the social responsibility of the higher education system.
У магістерській роботі досліджено сутність визначення міжнародної освітньої системи вищої освіти, її стандартів та оцінювання в контексті пріоритетів якості вищої освіти. Проаналізовано вплив соціально-економічних факторів, що впливають на якість вищої освіти та прогнозовано майбутню тенденцію міграції. Основною метою даного дослідження є надання рекомендацій щодо підвищення соціальної відповідальності системи вищої освіти.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

Belgium Belgium
1
China China
41933586
Georgia Georgia
1
Germany Germany
1020
Iran Iran
5166
Japan Japan
9181118
Kazakhstan Kazakhstan
1
Malaysia Malaysia
1
Moldova Moldova
14
Nigeria Nigeria
1
Peru Peru
10333
Philippines Philippines
423
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
10
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
2457248
United Kingdom United Kingdom
37749
United States United States
30147911
Unknown Country Unknown Country
92585

Downloads

China China
37750
Czechia Czechia
1
Germany Germany
1
India India
1
Iran Iran
5168
Japan Japan
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Moldova Moldova
1
Nigeria Nigeria
942492
Philippines Philippines
1
South Africa South Africa
18362235
Sweden Sweden
942494
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
2457249
United States United States
83867171

Files

File Size Format Downloads
Yeremenko_master's_work.pdf 1,2 MB Adobe PDF 106614567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.