Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90885
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Analysis of financial stability to the banking system and assessment level influence of innovative technologies
Other Titles Аналіз фінансової стійкості банківської системи та оцінка рівня впливу інноваційних технологій
Authors Shumeiko, Y.O.
Hrytsenko, Larysa Leonidivna  
Dakher, Kateryna Anatoliivna
ORCID http://orcid.org/0000-0003-3903-6716
Keywords фінансова стабільність
банківська система
інноваційні технології
економіка
діджитал
financial stability
banking system
innovations technologies
economy
digital
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90885
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Shumeiko, Y., Hrytsenko, L., & DаherK. (2022). ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY TO THE BANKING SYSTEM AND ASSESSMENT LEVEL INFLUENCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. Mechanism of an Economic Regulation, (3-4(97-98), 51-56. https://doi.org/10.32782/mer.2022.97-98.12
Abstract У статті здійснено аналіз рівня фінансової стійкості банківської системи у період кризових явищ. Дослідження про-ведено за допомогою даних найбільш відомих рейтингових агентств, базуючись на звітності НБУ, офіційній статистиці банків та експертних оцінках. В процесі здійснення рейтингування основними критеріями оцінки виступили: рентабельність активів та власного капіталу; рівень миттєвої ліквідності та фінансового левериджу; частка проблемних кредитів; ризики власників та рівень загальної стресостійкості. В ході дослідження виявлено, що основними проблемами є загальне зниження бізнес-активності під час карантину та воєнного стану в країні, падіння попиту на кредити та банківські послуги, що нега-тивно позначилися на процентних і комісійних доходах банків, проте, їх відновлення та забезпечення прибутковості було здійснено за рахунок безготівкових операцій. Для визначення рівня впливу інноваційних технологій на банківський сектор України в статті здійснено порівняння показників рівня проникнення діджитал з іншими країнами на основі даних Глобальної Фінансової Інклюзії. Аналіз здійснено за допомогою індикаторів проведення фінансових транзакцій через мобільні банківські сервіси. За результатами аналітичної оцінки визначено, що рівень проникнення інноваційних технологій в банки України по відношенню до аналізованих країн значно відстає, проте має позитивну динаміку. Розкрито особливості інноваційних тех-нологій в банківському секторі Європи. Доведено, що основна їх відмінність від українських сервісів полягає в тому, що при-близно половина кращих інноваційних моделей, знайдених в мобільних додатках європейських банків, не має прямих аналогів в Україні – переважно в силу особливостей розвитку Європейського онлайн-банкінгу. За результатами дослідження зроблено висновки, що не зважаючи на складну ситуацію з банківським сектором протягом останніх років, фінансова стійкість бан-ківської системи значно знизила свій рівень стабільності, проте активний перехід банків на дистанційний режим роботи та зростання цифровізації бізнес-процесів допомогли банкам не погіршити життєздатність в умовах кризових явищ.Безпосередній вплив якісних мобільних сервісів банку дозволить підвищувати не тільки його фінансову стійкість, а й конку-рентоспроможність на ринку.
The transition of the banking system to innovative technologies is one of the main elements of maintaining the economic system and financial relations. The importance of the digitalization process is growing in an uncertain environment, in which the rationality and efficiency of its application significantly affects the stability of the financial system and increases the mobility of uninterrupted transac-tion operations for the formation of savings and their further investment.The study reveals the application of the latest technologies in the financial sector and outlines their impact from the point of view of rating assessments. The main results of the activities of financial institutions under martial law are characterized. The pace of implementation of digital strategies in the domestic banking sector and in comparison, with foreign companies is revealed. The dependence of financial stability of banking institutions on the speed of adapta-tion to changes in the external environment, as well as orientation to the needs of consumers and responsiveness to customer requests is substantiated. It is proved that the position of the bank in the reliability rating is associated with the successful implementation of innovative and information technologies, as well as the ability to apply them competently. The study proves that the role of banking innovations remains significant under different conditions and at different stages of the economic cycle.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
33901072
China China
390620979
Germany Germany
116
Ghana Ghana
1
Indonesia Indonesia
217768
Iran Iran
1
Ireland Ireland
56
Japan Japan
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
1456859
United Kingdom United Kingdom
25085
United States United States
28135079
Unknown Country Unknown Country
298749860

Downloads

Austria Austria
1
China China
390620980
Egypt Egypt
1
Germany Germany
1
Gibraltar Gibraltar
1
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
3411
Nigeria Nigeria
1
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
-367108464
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
28135075
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Shumeiko_mer_3_4_2022.pdf 417,56 kB Adobe PDF 51651013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.