Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91322
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title A Contribution to Industrial Buyer Behavior Model: An Empirical Research
Other Titles Моделі поведінки індустріальних споживачів: емпіричне дослідження
Authors Aydın, S.
Ungan, M.C.
ORCID
Keywords довгострокові відносини
виробнича гнучкість
довіра
продуктивність
закупівля
вибір постачальника
long term relationship
manufacturing flexibility
trust
performance
purchasing
supplier selection
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91322
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Aydın, S. & Ungan, M. (2023). A Contribution to Industrial Buyer Behavior Model: An Empirical Research. Marketing and Management of Innovations, 1, 235-253. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.1-20
Abstract Невизначеність зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств значною мірою впливає на ефективність їхньої діяльності. Невід’ємною складовою стратегічного розвитку в умовах невизначеності є використання гнучкості виробництва. Для досягнення виробничої гнучкості бізнес-організації шукають постачальників, які задовольняють основні критерії: широкий обсяг, модифікація, асортимент та гнучкість у розширенні необхідних ресурсів. Вибір постачальника є стратегічним питанням для ефективної діяльності сучасного бізнесу, оскільки вартість закупівлі сировини та деталей впливає на цінову політику підприємства, а отже і на споживчий попит. Метою даного дослідження є обґрунтування взаємозв’язку між типами гнучкості виробництва, вибором постачальників, підвищенням продуктивності, довгостроковими відносинами та довірою до підприємства. Вихідну базу сформовано на основі даних опитування респондентів 148 автомобільних компаній, що працюють у Туреччині. Об’єктом дослідження обрано автомобільну промисловість з огляду на високий рівень невизначеності її функціонування, що обумовлено наявністю великої кількості контрагентів з різних секторів економіки. Для досягнення поставленої мети використано інструментарій структурного моделювання. Емпіричні результати засвідчили про наявність позитивного статистично значущого зв’язку між типами гнучкості виробництва та вибором постачальника. Крім того, виявлено позитивні зв’язки між вибором постачальників, продуктивністю, довгостроковими відносинами та рівнем довіри до підприємства. Авторами встановлено непрямий взаємозв'язок між вибором постачальника та довірою до підприємства. Отримані результати дослідження можуть слугувати базисом для прийняття обґрунтованих рішень менеджментом підприємства при виборі постачальників залежно від рівня та типів їх гнучкості, продуктивності, довгострокових відносин і довіри до них.
Today's businesses experience many uncertainties in their internal operations and environments. Manufacturing flexibility is an excellent response to these uncertainties. Volume, modification, mix, and expansion flexibilities are the manufacturing flexibilities that businesses look for when they select their suppliers. In parallel, these flexibilities are often used as a supplier selection criterion in the literature. The supplier selection decision is a strategic issue for today's businesses as a typical company is highly dependent on its suppliers to procure raw materials and parts. Sound supplier selection decision leads to competitive advantage because it is related to a positive relationship between buyer and supplier and reciprocal improvement of performance and trust between both parties. However, a literature review for this study showed a need for more empirical work on the relationship among types of flexibilities, supplier selection, performance improvement, long-term relationships, and trust. In order to fill the gap in this area, data was collected from 148 automotive companies operating in Turkey. For the data collection, the automotive industry was chosen as it is subjected to more uncertainties due to its connections to many other industries. The data were then analyzed using the structural equation model. The results showed a significant positive relationship between types of manufacturing flexibility and supplier selection. Also, positive relationships were found among supplier selection, performance, long-term relationships, and trust. Mediation and indirect effect analysis were also conducted. Long-term relationships and performance fully mediated the relationship between supplier selection and trust. An indirect relationship between supplier selection and trust was also found. The study results are expected to contribute to Sheth's buyer-behavior model by introducing manufacturing flexibility, long-term relationship, performance, and trust to the model. Also, the study's findings assist executives in making more informed decisions concerning supplier selection, depending on the level and types of flexibility they demand from their suppliers, performance, long-term relationships, and trust.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
1
Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
1
China China
1
Germany Germany
1
Iran Iran
184673
Italy Italy
1
Mongolia Mongolia
1
Norway Norway
1
Pakistan Pakistan
1
Qatar Qatar
1
Romania Romania
2342
South Africa South Africa
286
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
184672
Ukraine Ukraine
24667
United Kingdom United Kingdom
184668
United States United States
2695209
Unknown Country Unknown Country
73986
Vietnam Vietnam
1
Zimbabwe Zimbabwe
1

Downloads

Australia Australia
570
China China
2039903
France France
1
India India
1
Iran Iran
1
Italy Italy
1
Kenya Kenya
1
Morocco Morocco
1
Nigeria Nigeria
1
Thailand Thailand
281
Turkey Turkey
184670
Ukraine Ukraine
73983
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United States United States
3350516
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Aydin_mmi_1_2023.pdf 824,11 kB Adobe PDF 5649932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.