Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91583
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Propaganda and PR in social networs as an element of anti-crisis marketing or certain territories
Other Titles Пропаганда та PR у соціальних мережах як елемент антикризового маркетингу окремих територій
Authors Yasnikovski, Adam Marian  
Rosokhata, Anna Serhiivna  
Reva, A.S.
Keywords social networks
anti-crisis marketing
target audience
reposts
certain territories
соціальні мережі
антикризовий маркетинг
цільова аудиторія
репости
окремі території
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91583
Publisher Видавничий дім «Гельветика»
License Copyright not evaluated
Citation Jasnikowski A., Rosokhata A., Reva S. Propaganda and PR in social networks as an element of anti-crisis marketing of certain territories // Вісник Херсонського національного технічного університету. 2022. № 2(81). С. 223-232.
Abstract У цій статті розглядається роль соціальних мереж у житті людей під час війни. Важливу роль в інформу- ванні та поширенні інформації відіграють соціальні мережі. Середній користувач проводить в мережі близько 6 годин 43 хвилини на день. Це більше 100 днів на одного користувача на рік. Одна людина проводить в Інтернеті 2,7 року з 10 років. Соціальні мережі стали інструментом впливу на людей різної статі, національності та достатку. Якщо близькі друзі вважають ваш пост важливим, вони його перепублікують. Таким чином, маючи 100 друзів, вашу публікацію зможуть побачити мільйони людей. Начебто фантастика, але в українському світі зараз це норма. У лютому 2022 року почалася війна в Україні. Після вторгнення агресора в Україну люди потребували негайної допомоги. Саме соціальні мережі допомогли поширити інформацію. Потрібна була допомога транспортом, бензином, продуктами харчування, медикаментами, медичною допомогою, грошима. Люди похилого віку 65+ отримують інформацію з телебачення та сім’ї, а люди віком від 18 до 65 років – у соціальних мережах. У президента України Володимира Зеленського 17 мільйонів підписників в Instagram. Президент або його команда щоденно публікують новини, важливі пости та відеозвернення. Населення України становить близько 44 млн осіб. Використання офіційних сайтів для отримання інформації не є зручним способом. Люди вирішують, що знайти важливу інформацію в соціальних мережах легше і швидше. Це сталося раптово і незаплановано. Це перша війна, в якій соціальні мережі відіграють таку важливу роль. Важливо розуміти, що там, де багато добра, є багато зла. У соцмережах почали з’являтися сторінки, які збирали гроші на потреби військових чи біженців, а потім разом із грошима зникали. Щоб цього не сталося, завжди знайдуться добрі і злі люди, погані і добрі вчинки. Соціальні мережі можуть як допомогти, так і нашкодити. До будь-якого майданчика потрібно ставитися обережно і дотримуватися правил поведінки в Інтернеті. Кожен повинен вміти користуватися інструментами соціальних мереж. Метою статті є дослідження соціальних мереж як елемента антикризового маркетингу на конкретних територіях з моменту настання війни в Україні. Стаття несе науково-практичні знання про вплив соціальних мереж на суспільство у цих кризових умовах. Підсумком статті є важливість підтримки та використання соціальних мереж не лише в хороші часи як «місця для розваг», але й як рупора правди та «острівця безпеки».
This article examines the role of social networks in the lives of people in war crises. Social networks play an important role in informing and disseminating information. The average user spends about 6 hours and 43 minutes a day online. This is more than 100 days per user per year. One person spends 2.7 years out of 10 years on the Internet. Social networks have become a tool for influencing people of different genders, nationalities, and wealth. If your post is considered important by close friends, they will repost it. So having 100 friends your post can be seen by millions of people. It seems to be fantastic, but in the Ukrainian world it is the norm now. In February 2022, the war in Ukraine began. After the aggressor invaded Ukraine, people needed immediate help. It was social networks that helped spread the word. Assistance was needed in transport, gasoline, food, medicine, medical care, and money. Older people aged 65+ receive information from television and family, and people aged 18 to 65 receive information on social networks. President of Ukraine Volodymyr Zelensky has 17 million Instagram followers. The president or his team publishes daily news, important posts, and video appeals. Ukraine has a population of about 44 million. Using official websites to obtain information is not a convenient method. People decide that it is easier and faster to find important information on social media. It happened suddenly and unplanned. This is the first war in which social networks play such an important role. It is important to understand that where there is a lot of good, there is a lot of evil. Pages began to appear on social networks that collected money for the needs of the military or refugees, and then they disappeared with the money. To prevent this from happening, there will always be good and bad people, bad and good deeds. Social networks can both help and harm. Any platform should be treated with caution and follow the rules of conduct on the Internet. Everyone should be able to use the tools of social networks. The purpose of the article is to study social networks as an element of anti-crisis marketing of certain territories during the war in Ukraine. The article carries scientific and practical knowledge about the impact of social networks on society. The conclusion of the article is the importance of maintaining and using social networks not only in good times as a "place for entertainment" but also as a mouthpiece of truth and an "island of security".
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
3
United States United States
1

Downloads

China China
12
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Yasnikovski_certain_territories.pdf 461,24 kB Adobe PDF 13

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.