Browsing by Issue Date


Showing results 77841 to 77860 of 78456
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Застосування PR – технологій в управлінні соціальною організацією (на прикладі БФ «Відень») Журавель, Д.О. Bachelous Paper 20 4
2020 Підконтрольна експлуатація обладнання насосних станцій Panchenko, Vitalii Oleksandrovych; Herman, Viktor Fedorovych Learning Object 12 0
2020 Особливості формування та аналізу активів підприємства Хаценко, К.М. Bachelous Paper 9 0
2020 Ректифікаційна установка. Розробити кожухотрубний теплообмінник з паровим простором для випаровування бензолу Сербіновська Л.В., Bachelous Paper 3 0
2020 Компресорна установка для стиснення коксового газу. Розробити охолоджувач першого ступеню Нечитайло В.С., Bachelous Paper 4 0
2020 Установка розділення суміші вода – оцтова кислота. Розробити тарілчасту ректифікаційну колону Стеблянко О.Ю., Bachelous Paper 4 0
2020 Облік і аудит грошових коштів в національній валюті Вороніна, А. Bachelous Paper 18 0
2020 Управління змінами Hrytsenko, Pavlo Valeriiovych; Kovalenko, Yevhen Volodymyrovych Learning Object 33 9
2020 Облік і аналіз виробничих запасів на підприємстві Будник, Ю.С. Bachelous Paper 33 0
2020 Change Managеment Hrytsenko, Pavlo Valeriiovych; Kovalenko, Yevhen Volodymyrovych Learning Object 16 11
2020 Thermal performance in heat exchangers by the irreversibility, effectiveness, and efficiency concepts using nanofluids Nogueira, E. Article 35 0
2020 Сучасні тенденції розвитку банківської системи України Швець, Я.І. Bachelous Paper 39 0
2020 Фінансування стартапів в Україні Соловей, І.В. Bachelous Paper 18 0
2020 Установка розділення суміші бензол – оцтова кислота. Розробити тарілчасту ректифікаційну колону Грунчев М.В., Bachelous Paper 5 0
2020 Установка очищення газоповітряної суміші від сірководню. Розробити тарілчастий абсорбер В’юненко А.А., Bachelous Paper 5 0
2020 Установка розділення суміші бензол – толуол. Розробити тарілчасту ректифікаційну колону Кандибін М.О., Bachelous Paper 5 0
2020 Процентна політика банку Швець, Д.І. Bachelous Paper 13 0
2020 Фінансова безпека банківської системи України Діденко, К.В. Bachelous Paper 24 0
2020 Energy characteristics of medium pressure steam boilers Bezhan, V.A.; Zhytarenko, V.M.; Dalakov, P. Article 7 0
2020 Фінансова стійкість банків України Галіцина, А. А. Bachelous Paper 39 0