Browsing by Keywords Python


Showing results 1 to 20 of 109
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2023 Analysis and Forecasting the Price of the S&P 500 Index Using the Arima Model Dun, V. Article 140933 101653
2023 Analysis of Financial Reports in Companies Using Machine Learning Piven, A. Article 419358 349993
2021 Assessment of the probability of fraud in the process of lending to bank customers Радько, В.В; Radko, V.V. Bachelous Paper 2105690685 361419901
2023 Economic and Mathematical Modeling of Financial Asset Returns Using Python Dun, V.R. Bachelous Paper 70043166 130964299
2021 Forecasting the dynamics of COVID-19 in Ukraine based on harmonic analysis Марченко, Р.В.; Marchenko, R.V. Bachelous Paper -1611462502 365562048
2022 Information Technology for Suicidological Data Mining Hojo, O.J. Masters thesis 92922471 85963126
2021 REST API BookReviewer з використанням Flask Шульга, С.О. Bachelous Paper -1456085987 -1280158973
2023 REST API for a store management system using Flask Ukpongson, M.P. Bachelous Paper 3845 30766
2021 Telegram бот для пошуку найближчих заходів у містах України Бирченко, А.В. Masters thesis -1757524646 732421667
2022 Telegram-бот для забезпечення якісного навчання студентів Чайка, Б.В. Bachelous Paper -287217250 -39164580
2021 Telegram-бот для органів студентського самоврядування СумДУ Балаценко, К.І. Bachelous Paper -458088590 -504630602
2020 Telepresence Robot Bananga, L.A. Bachelous Paper 16244273 23741142
2023 Web-додаток моніторингу електроспоживання комунальними та промисловими об'єктами Сенча, Е.С. Bachelous Paper 8078 15748
2024 Автоматизація взаємодії клієнтів та менеджерів у сегменті середнього та малого бізнесу Костюшко, І.О. Bachelous Paper 8 2
2021 Автоматизація діяльності співробітників середніх шкіл Ситник, В. М.; Sytnyk, V.M. Masters thesis 114563579 370446868
2020 Аналіз і синтез інформаційної системи видалення шуму з фотографій Хапалов, Я.М. Masters thesis 6398368 13241822
2023 Веборієнтована інформаційна система організації шкільного освітнього процесу Козловська, О.В. Bachelous Paper 200 530
2022 Геоінформаційна технологія оброблення запитів населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру Перехрестюк, П.О. Masters thesis 15064 60319
2020 Емоційна оцінка тональності тексту Супрун, О.П. Bachelous Paper 146076286 340280902
2020 Комп'ютерна реалізація чисельних методів розрахунку матричних ігор мовою програмування Python Любченко, О. Ю. Bachelous Paper -341408280 1038664318