Browsing by Keywords administrative liability


Showing results 1 to 20 of 29
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень у контексті співвідношення з нормами FCPA Цабека, К.Є. Conference Papers 1737 1767
2018 Адміністративна відповідальність за невиконання вимог прокурора Шаповалова, Ю.В. Masters thesis 18 2
2018 Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України Леганьков, В.В. Masters thesis 7 0
2018 Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності Байдаленко, О.О. Masters thesis 51244318 3134986
2020 Адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки Голуб, В.І. Masters thesis 54886 73568
2020 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин Гуленко, А.О. Masters thesis 257835 524137
2021 Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду в Україні Старовойтова, С.М. PhD Thesis 641626 1061422
2021 Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду в Україні Старовойтова, С.М. Synopsis 476395 33692
2019 Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні Золота, Л.В. PhD Thesis 123920006 205926671
2019 Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні Золота, Л.В. Synopsis 2463268 1215107
2021 Адміністративно-правове забезпечення житлового будівництва в Україні Тарасюк, Ю.В. PhD Thesis 5967623 15456641
2021 Адміністративно-правове забезпечення житлового будівництва в Україні Тарасюк, Ю.В. Synopsis 410682 226035
2018 Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень Кібець, Д.В. PhD Thesis 3290275 5484305
2018 Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень Кібець, Д.В. Synopsis 434446 452571
2021 Адміністративно-правове регулювання епідеміологічного контролю та нагляду в Україні Хайнацький, Є.С. PhD Thesis 1241665 661020
2021 Адміністративно-правове регулювання епідеміологічного контролю та нагляду в Україні Хайнацький, Є.С. Synopsis 9535 12943
2018 Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні Шорський, П.О. PhD Thesis 467671150 726263018
2018 Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні Шорський, П.О. Synopsis 270852 171899
2010 Адміністративно-правовий режим об'єктів права власності на природні ресурси Афанасієв, Р.В. Synopsis 84601 84683
2020 Адміністративно-правові засади відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією Цабека, К.Є. PhD Thesis 377734 1675186