Browsing by Keywords context


Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 The word as a unit of meaning. The role of context in words meaning Proniaieva, Viktoriia Eduardivna Conference Papers 3858 1593
2017 Внутрішній світ підлітка повоєнної доби у повістях В. Близнеця Kalantaievska, Hanna Pavlivna; Вихрова, А. Conference Papers 1133 1141
2017 Контекстологічний аналіз медіатекстів (на матеріалі псевдоновини «Conspiracy Theorist Convinces Neil Armstrong Moon Landing Was Faked») Омельчук, Ю.О. Article 759290 965451
2016 Малі текстові форми гумористичного дискурсу Prokopenko, Nataliia Mykolaivna Article 187744 317087
2017 Мікроконтекст і макроконтекст у сучасному українському перекладознавстві: спільна символіка у вибраній ліриці сера Філіпа Cідні (1551/54–1586/87) та Ричарда Лавлейса (1617/18–1656/58) Смольницька, О.О. Article 1492046 13912
2014 Особливості методики дослідження антонімів Movchan, Diana Vasylivna Article 13107 80439
2013 Прагматична модель вибачення в англомовному дискурсі Буренко, Т.М. Article 35938070 7980771
2013 Підтекстовий образ, символ та переклад Кикоть, В.М. Article 136447 208608
2011 Реалізація імпліцитності у звертанні (на матеріалі драматургійного тексту) Ерліхман, А.М.; Erlikhman, A.M. Article 286248 42621
2015 Семантичні нюанси іменника “Freude“ у сучасній німецькій мові (на матеріалі оповідань Г. Беля) Романова, Н.В. Article 4822 6022
2016 Соціокультурні та ідіоетнічні аспекти рекламної комунікації Ushchapovska, Iryna Vasylivna Conference Papers 20093 1148
2009 Стьоб як мовна практика сучасного деідеологізованого суспільства Yevhrafova, Alla Oleksandrivna Article 179755885 90557482