Browsing by Keywords coronary artery disease


Showing results 1 to 20 of 50
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Amiodaron-induced thyroid dysfunction in patients with ischemic heart disease Fadieieva, Hanna Anatoliivna; Damodaran, М. Conference Papers 279010 279192
2022 Association of MMP-9 genetic polymorphism and MMP-9 concentration with echocardiographic parameters in ukrainian patients with coronary artery disease Pohorielova, Oksana Serhiivna; Korniienko, Viktoriia Volodymyrivna; Chumachenko, Yaroslav Dmytrovych; Obukhova, Olha Anatoliivna; Martsovenko, I.; Hrek, Andrii Volodymyrovych; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna Article 2854247 2912319
2017 Hyperhomosysteinemia and cardiovascular risk profile in ischemic heart disease and acid peptic disease comorbidity patients Chigozie, C. Conference Papers 2695754 877817
2022 Impact of MMP-9 Genetic Polymorphism and Concentration on the Development of Coronary Artery Disease in Ukrainian Population Pohorielova, Oksana Serhiivna; Korniienko, Viktoriia Volodymyrivna; Chumachenko, Yaroslav Dmytrovych; Obukhova, Olha Anatoliivna; Martsovenko, I.; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna Article 375505 758315
2021 Some fibrinolytic parameters in coronary artery disease patients: focus on unstable angina subgroups Tyravska, Y.V.; Bondarchuk, O.M.; Raksha, N.G.; Lizogub, V.G.; Savchuk, O.M. Article 230399 287925
2004 Антиаритмические эффекты милдроната у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом II-го типа Кучеренко, О.Д.; Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 12061887 18109232
2004 Антиишемическая эффективность небилета при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца Сапронова, Ж.Э. Article 117030410 20481267
2015 Асоціація алельних поліморфізмів гену ендотеліальної NO-синтази з розвитком ішемічної хвороби серця (літературний огляд) Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Pohorielova, Oksana Serhiivna Article 125606137 143356485
2005 Визначення фактора некроза пухлин-а у хворих на ішемічну хворобу серця при метаболічному синдромі Demikhova, Nadiia Volodymyrivna; Rudenko, Tetiana Mykolaivna; Рябіченко, С.М. Conference Papers 1238657 386147
2010 Високий кардіоваскулярний ризик і предиктори нестабільного перебігу ішемічної хвороби серця з післяінфарктним кардіосклерозом Laba, Viktor Vasylovych; Лаба, О.В. Conference Papers 2877301 3071589
2004 Влияние гиполипидемической терапии ловастатином и липостабилом на состояние липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца и гиперхолестеринемией Кучеренко, О.Д.; Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 10132056 10138120
2010 Вплив вареабельності серцевого ритму на ішемію міокарда в день проходження атмосферного фронту Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Даниленко, О.О.; Козак, М.М. Conference Papers 146199 156020
2014 Вплив тривожно-депресивних розладів на перебіг ішемічної хвороби серця Єрмоленко, Т.С. Conference Papers 374648 486879
2014 Вплив фактору на стан забезпеченності вітаміном D у хворих на ішемічну хворобу серця Hordina, Maryna Andriivna Conference Papers 74119 37803
2008 Віддалені результати використання розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з мікрохвильовою резонансною терапією у кардіологічних хворих Сливка, Ю.І.; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Article 39385935 55688463
2017 Вікова динаміка стану мінералізації кісткової тканини та ризику розвитку остеопорозних переломів у жінок з ішемічною хворобою серця в постменопаузальному періоді Стецюк, І.О.; Олійник, Т.В.; Михайловський, Я.М. Conference Papers 6886601 1982029
2012 Дослідження дисліпідемії в осіб з дуже високим кардіоваскулярним ризиком, що страждають на хронічну хворобу серця Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Ataman, Yurii Oleksandrovych; Тищенко, О.В.; Омар, Мохаммед Conference Papers 135990 197009
2013 Дослідження ефективності лікування тяжкої артеріальної гіпертензії препаратом Енеас у осіб літнього віку з супутньою ішемічною хворобою серця Ataman, Yurii Oleksandrovych; Старків, О.І.; Привалова, А.О. Conference Papers 132449364 64464940
2011 Ефективність вживання антигомотоксичного препарату кралонін при вегетативних порушеннях у хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС) і гіпертонічною хворобою (ГХ) Дядічева, Т.О.; Сабадаш, В.Е.; Реута, Л.І.; Лопастинська, Н.К. Conference Papers 2080512 1043407
2017 Ефективність мілдронату у хворих із хронічною серцевою недостатністю Хабаль, О.В.; Симончук, А.П. Conference Papers 23665 12805