Browsing by Keywords coronary artery disease


Showing results 1 to 20 of 49
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Amiodaron-induced thyroid dysfunction in patients with ischemic heart disease Fadieieva, Hanna Anatoliivna; Damodaran, М. Conference Papers 9350 182
2017 Hyperhomosysteinemia and cardiovascular risk profile in ischemic heart disease and acid peptic disease comorbidity patients Chigozie, C. Conference Papers 71240 2060
2022 Impact of MMP-9 Genetic Polymorphism and Concentration on the Development of Coronary Artery Disease in Ukrainian Population Pohorielova, Oksana Serhiivna; Korniienko, Viktoriia Volodymyrivna; Chumachenko, Yaroslav Dmytrovych; Obukhova, Olha Anatoliivna; Martsovenko, I.; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna Article 1651 4
2021 Some fibrinolytic parameters in coronary artery disease patients: focus on unstable angina subgroups Tyravska, Y.V.; Bondarchuk, O.M.; Raksha, N.G.; Lizogub, V.G.; Savchuk, O.M. Article 1063 771
2004 Антиаритмические эффекты милдроната у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом II-го типа Кучеренко, О.Д.; Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 161074 106397
2004 Антиишемическая эффективность небилета при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца Сапронова, Ж.Э. Article 389503 8897
2015 Асоціація алельних поліморфізмів гену ендотеліальної NO-синтази з розвитком ішемічної хвороби серця (літературний огляд) Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Pohorielova, Oksana Serhiivna Article 100611 8950
2005 Визначення фактора некроза пухлин-а у хворих на ішемічну хворобу серця при метаболічному синдромі Demikhova, Nadiia Volodymyrivna; Rudenko, Tetiana Mykolaivna; Рябіченко, С.М. Conference Papers 97873 3171
2010 Високий кардіоваскулярний ризик і предиктори нестабільного перебігу ішемічної хвороби серця з післяінфарктним кардіосклерозом Laba, Viktor Vasylovych; Лаба, О.В. Conference Papers 65292 4448
2004 Влияние гиполипидемической терапии ловастатином и липостабилом на состояние липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца и гиперхолестеринемией Кучеренко, О.Д.; Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 193474 27569
2010 Вплив вареабельності серцевого ритму на ішемію міокарда в день проходження атмосферного фронту Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Даниленко, О.О.; Козак, М.М. Conference Papers 8218 1603
2014 Вплив тривожно-депресивних розладів на перебіг ішемічної хвороби серця Єрмоленко, Т.С. Conference Papers 8015 4046
2014 Вплив фактору на стан забезпеченності вітаміном D у хворих на ішемічну хворобу серця Hordina, Maryna Andriivna Conference Papers 4833 740
2008 Віддалені результати використання розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з мікрохвильовою резонансною терапією у кардіологічних хворих Сливка, Ю.І.; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Article 354880 33339
2017 Вікова динаміка стану мінералізації кісткової тканини та ризику розвитку остеопорозних переломів у жінок з ішемічною хворобою серця в постменопаузальному періоді Стецюк, І.О.; Олійник, Т.В.; Михайловський, Я.М. Conference Papers 4189 174
2012 Дослідження дисліпідемії в осіб з дуже високим кардіоваскулярним ризиком, що страждають на хронічну хворобу серця Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Ataman, Yurii Oleksandrovych; Тищенко, О.В.; Омар, Мохаммед Conference Papers 8695 10156
2013 Дослідження ефективності лікування тяжкої артеріальної гіпертензії препаратом Енеас у осіб літнього віку з супутньою ішемічною хворобою серця Ataman, Yurii Oleksandrovych; Старків, О.І.; Привалова, А.О. Conference Papers 934114 156740
2011 Ефективність вживання антигомотоксичного препарату кралонін при вегетативних порушеннях у хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС) і гіпертонічною хворобою (ГХ) Дядічева, Т.О.; Сабадаш, В.Е.; Реута, Л.І.; Лопастинська, Н.К. Conference Papers 150418 3040
2017 Ефективність мілдронату у хворих із хронічною серцевою недостатністю Хабаль, О.В.; Симончук, А.П. Conference Papers 1124 409
2005 Иммунологические и гемодинамические аспекты персистирующей формы фибрилляции предсердий у больных ишемической болезнью сердца Лозовая Татьяна Анатольевна, ; Лозова Тетяна Анатоліївна, ; Lozova Tetiana Anatoliivna, Article 33497963 4581