Browsing by Keywords diabetes mellitus


Showing results 21 to 40 of 137
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Аналіз асоціації поліморфізму С677Т гена метилентетрагідрофолатредуктази у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу ускладненим синдромом діабетичної стопи Русанов О.В., Conference Papers 3075 305
2018 Аналіз асоціації С677Т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з розвитком синдрому діабетичної стопи у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу Русанов, О.В.; Чумаченко, Я.Д. Article 8336 514
2004 Антиаритмические эффекты милдроната у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом II-го типа Кучеренко, О.Д.; Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 321642 106397
1997 Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом Rachynskyi, Ivan Danylovych Conference Papers 506520 6516
2017 Асоціація цукрового діабету з ризиком виникнення медіакальнинозу судин нижніх кінцівок Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Коплик, А.І.; Єрмоліна, О.О. Conference Papers 17114 425
2017 Біологічне моделювання цукрового діабету І типу за допомогою алоксану зі зміненими хімічними властивостями Teslyk, Tetiana Petrivna; Ponyrko, Alina Oleksiivna; Pernakov, Mykola Stanislavovych Article 556153 512668
2015 Взаємозв'язок лептину з показниками атерогенної дисліпопротеїнемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням Грицан, І. Conference Papers 2024 664
2014 Вивчення цитокінового статусу у хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом Пришляк, О.Я.; Маринчак, О.В.; Гутич, Н.В.; Семанів, М.В. Conference Papers 3388 929
2011 Використання комбінованої лазеротерапії та гепатопротектору легалон 140 у лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у хворих на цукровий діабет Пінський, Л.Л.; Клодченко, М.М.; Кулагіна, Г.О. Conference Papers 78171 1763
2013 Влияние медикаментозной терапии субклинического тиреотоксикоза на маркеры сердечно-сосудистого риска молекулы адгезии sIСАМ-1 и sVСАМ у больных сахарным диабетом 2-го типа Касаткина, С.Г.; Панова, Т.Н.; Касаткин, С.Н. Article 12501 1298
2013 Влияние симвастатина на оксидативный стресс и СРБ у больных ОИМ без зубца Q на фоне сахарного диабета ІІ типа: результаты 3-месячного наблюдения Камилова, Н.К.; Турсунова, Н.С. Conference Papers 5786 6684
2008 Влияние терапии аторвастатином на липидный профиль у пациентов с сахарным диабетом 2 типа Соловьюк, А.О.; Брилев, С.П. Conference Papers 52207 30325
2013 Внутрішньоплідне введення антигену як фактор розвитку цукрового діабету Грінівецька, Н.В. Conference Papers 5664 820
2004 Вплив еналаприлу на клініко-метаболічні показники у хворих на цукровий діабет ІІ типу в поєднанні з артеріальною гіпертензією Demikhova, Nadiia Volodymyrivna Conference Papers 95139 3492
2016 Вплив поліморфізму K121Q гена ENPP1 на розвиток цукрового діабету 2-го типу Зарва, А.; Скоробагатська, В. Conference Papers 1227 228
2015 Вплив цукрового діабету на вагітність та пологи Скателова, О.О.; Логвинюк, Г.О. Conference Papers 6452 713
2019 Детермінанти формування характеристики групи гіпертензивних пацієнтів з різною масою тіла та цукровим діабетом 2 типу Psarova, Valentyna Hryhorivna Article 47284 284
2004 Диастолическая дисфункция левого желудочка сердца у больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью: возможности ЭхоКГ-диагностики Краснокутский, С.В.; Кочуев, Г.И. Article 331530 91993
2010 Диэлектрические параметры суспензий эритроцитов больных сахарным диабетом Стенкова, Т.А.; Горобченко, О.А.; Гаташ, С.В.; Николов, О.Т.; Горшунская, М.Ю.; Овсянникова, Т.Н. Conference Papers 57265 2145
2015 Дослідження впливу цукрового діабету на порушення функції лівого шлуночку у хворих на артеріальну гіпертензію та діабетичну нефропатію Smiianov, Vladyslav Anatoliiovych; Dominas, Valentyna Mykhailivna; Безмерна, Р.В.; Кирієнко, М.В. Conference Papers 15909 3146