Browsing by Keywords hypertonic disease


Showing results 1 to 14 of 14
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Аналіз впливу терапії на досягнення цільового рівня артеріального тиску в амбулаторних умовах Малишко, А.В.; Смирнова, В.І. Conference Papers 5930 6002
1997 Взаимосвязь гемодинамических и нейрогуморальных механизмов регуляции в патогенезе гипертензивного сердца и хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью Rachynskyi, Ivan Danylovych Conference Papers 32032275 9243227
2017 Вплив МR-блокади на структурно-функціональні показники серця та судин у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу Криворучко, Я.Ю. Masters thesis 366823490 422464200
2010 Вплив цитопротектору мексикору на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Ігнатенко, Н.А. Conference Papers 1821949 1869154
2011 Динаміка показників діастолічної дисфункції лівого шлуночка під впливом мексикору у хворих на гіпертонічну хворобу Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Ігнатенко, Н.А.; Гученко, І.П. Conference Papers 2800100 7235577
2003 Клинико-патогенетические и терапевтические параллели при гипертонической болезни и болезни Брайта Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 442901 447271
2018 Клінічні та патоморфологічні зміни печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння та гіпертонічну хворобу Хухліна, О.С.; Мандрик, О.Є.; Антонів, А.А.; Кузьмінська, О.Б.; Дудка, І.В.; Дудка, Т.В. Article 1273168 1946686
2004 Оксидативный стресс и ремоделирование левого желудочка у больных гипертонической болезнью Ткаченко, О.В. Article 35701080 34964630
2017 Оцінка гендерних відмінностей електрокардіографічних критеріїв гіпертрофії лівого шлуночка Колесова, К.С. Conference Papers 11217 11311
2017 Оцінка функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу, що мають різні форми екстрасистолії Іванкова, А.В. Conference Papers 4528 5191
2015 Оцінка якості життя хворих на гіпертонічну хворобу Ataman, Yurii Oleksandrovych; Коломієць, О.О.; Хорошун, О.О. Conference Papers 3467972 5754395
2011 Профілактика гіпертонічної хвороби у закладах загальної практики-сімейної медицини Поцелуєв, В.І. Conference Papers 850771 781108
2013 Роль ожирения, гиперинсулинемии и факторов системного воспалительного ответа в прогрессировании гипертонической болезни Кочуева, М.Н.; Сухонос, В.А.; Psarova, Valentyna Hryhorivna; Коваль, И.А. Conference Papers 84002 86890
2017 Рівень сироваткового кальцію та ризик остеопорозних переломів у пацієнтів з кальцинозом аортального клапана Качан, І.С.; Борота, Д.С. Conference Papers 22849 25947