Browsing by Keywords hypertonic disease


Showing results 1 to 14 of 14
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Аналіз впливу терапії на досягнення цільового рівня артеріального тиску в амбулаторних умовах Малишко, А.В.; Смирнова, В.І. Conference Papers 202450 261844
1997 Взаимосвязь гемодинамических и нейрогуморальных механизмов регуляции в патогенезе гипертензивного сердца и хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью Rachynskyi, Ivan Danylovych Conference Papers 1223994009 1242129217
2017 Вплив МR-блокади на структурно-функціональні показники серця та судин у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу Криворучко, Я.Ю. Masters thesis 225400661 1770783715
2010 Вплив цитопротектору мексикору на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Ігнатенко, Н.А. Conference Papers 59633917 66397214
2011 Динаміка показників діастолічної дисфункції лівого шлуночка під впливом мексикору у хворих на гіпертонічну хворобу Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Ігнатенко, Н.А.; Гученко, І.П. Conference Papers 112833665 116573812
2003 Клинико-патогенетические и терапевтические параллели при гипертонической болезни и болезни Брайта Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 101013789 103193114
2018 Клінічні та патоморфологічні зміни печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння та гіпертонічну хворобу Хухліна, О.С.; Мандрик, О.Є.; Антонів, А.А.; Кузьмінська, О.Б.; Дудка, І.В.; Дудка, Т.В. Article 614894090 575795300
2004 Оксидативный стресс и ремоделирование левого желудочка у больных гипертонической болезнью Ткаченко, О.В. Article -1970832332 -13186098
2017 Оцінка гендерних відмінностей електрокардіографічних критеріїв гіпертрофії лівого шлуночка Колесова, К.С. Conference Papers 616229 682516
2017 Оцінка функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу, що мають різні форми екстрасистолії Іванкова, А.В. Conference Papers 114166 50909
2015 Оцінка якості життя хворих на гіпертонічну хворобу Ataman, Yurii Oleksandrovych; Коломієць, О.О.; Хорошун, О.О. Conference Papers 39249603 48432834
2011 Профілактика гіпертонічної хвороби у закладах загальної практики-сімейної медицини Поцелуєв, В.І. Conference Papers 9845248 14910396
2013 Роль ожирения, гиперинсулинемии и факторов системного воспалительного ответа в прогрессировании гипертонической болезни Кочуева, М.Н.; Сухонос, В.А.; Psarova, Valentyna Hryhorivna; Коваль, И.А. Conference Papers 1229288 646477
2017 Рівень сироваткового кальцію та ризик остеопорозних переломів у пацієнтів з кальцинозом аортального клапана Качан, І.С.; Борота, Д.С. Conference Papers 318748 531419