Browsing by Keywords indicator


Showing results 21 to 39 of 39
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Організаційно-економічні основи оплати праці на підприємстві Чмих, Т.О. Masters thesis 12 3
2012 Основні види індикаторів стратегічних цілей регіону Дармограй, В.І.; Бухаріна, Л.М. Conference Papers 2958 1663
2016 Оцінка еволюційної коректності інновацій різного ступеня новизни Дайновський, Ю.А.; Гліненко, Л.К. Conference Papers 9646 439
2014 Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 32902 30406
2010 Показники аналізу інноваційної діяльності: закордонний досвід Bilovodska, Olena Anatoliivna Conference Papers 172459 93827
2016 Показники науки, критичні для створення українських дослідницьких університетів Порев, С.М.; Сандига, І.В. Article 21923 5789
2013 Практичні аспекти застосування вітчизняних фондових індексів Rekunenko, Ihor Ivanovych; Бондарев, Є.І. Article 4320 320
2020 Превентивне оцінювання фінансового стану підприємства з позиції можливого банкрутства Miщенко, В.А.; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Домніна, І.І. Article 118 56
2018 Проблеми оцінки конкурентоспроможності підприємств як індикатора стратегічного розвитку Kotenko, Stanislav Ihorovych; Kotenko, Stanislav Igorovich; Shvindina, Hanna Oleksandrivna Article 701 321
2012 Родове ім'я і тип родової номінації в українській і російській мовах Монжалєй, Т.К. Article 10769 1000
2018 Розроблення першої редакції національного стандарту щодо вимог безпечності для ковшів, наливного устатковання, відцентрованих ливарних машин Кулик, Я.О. Masters thesis 8 0
2021 Розроблення стратегії управління промислового підприємства на основі збалансованої системи показників Rekunenko, Ihor Ivanovych; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Rybalchenko, Svitlana Mykolaivna; Марин, М. Article 906 908
2020 Роль бізнес-процесів підприємства в формуванні інвестиційної привабливості регіону Pavlenko, Olena Oleksiivna; Максименко, І.О.; Гребенюк, М.М. Article 1223 2267
2015 Статистичне забезпечення переходу до сталого водокористування Matsenko, Oleksandr Mykhailovych; Бавикіна, А.Ю.; Кальченко, С.О. Conference Papers 106 62
2021 Управління конкурентоспроможністю на різних етапах життєвого циклу організації Kotenko, Stanislav Ihorovych Article 287 2
2010 Формирование системы социо-эколого-экономического мониторинга ресурсосберегающих процессов территории Sotnyk, Iryna Mykolaivna Monograph 224864 236389
2019 Формування системи індикаторів сталого розвитку для оцінювання біосоціальної економіки Fedyna, Svitlana Mykolaivna; Федына, Светлана Николаевна Article 551 550
2013 Індикативна оцінка еволюційної коректності вибору об’єкта інновації Гліненко, Л.К. Article 65980 55594
2015 Індикатори екологічної модернізації соціально-економічних систем в контексті зеленого зростання економіки регіону Shkarupa, Olena Vasylivna Article 498369 216324