Browsing by Keywords information economy


Showing results 1 to 20 of 24
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Information Economy: Management of Educational, Innovation, and Research Determinants Shkarlet, S.; Kholiavko, N.; Dubyna, M. Article 464739 65626
2012 Informational economics as a phenomenon and part of post-industrial society Garkavenko, A. Conference Papers 33620 2783
2019 Innovation, Education, Research Components of the Evaluation of Information Economy Development (as Exemplified by Eastern Partnership Countries) Shkarlet, S.; Kholiavko, N.; Dubyna, M.; Zhuk, O. Article 1506604 645194
2009 Knowledge and Information Economy, Welfare and governance: the economic nature of Intellectual Property Rights Herscovici, A. Article 47042 2451
2018 Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy Кwilinski, A. Article 496198442 -752910561
2021 Аналіз проблем розвитку інформаційної економіки Савицька, І.В. Bachelous Paper 1375 2305
2012 Асиметрія інформації в інвестиційних процесах Огієнко, В.І.; Луняков, О.В. Article 1218 2324
2014 Використання онтологічного аналізу для моделювання та семантичного пошуку знань, призначених для підтримки управління економічними процесами та оподаткування Рогушина, Ю.В.; Антоненко, В.М. Conference Papers 809 104
2007 Виртуальные бизнес-инкубаторы как инструмент развития малых инновационных фирм и повышения инвестиционной привлекательности регионов Колдовський, В.В.; Домбровський, В.С. Article 10946 6785
2011 Еколого-економічні наслідки розвитку інформаційної економіки Volk, Olha Mykolaivna; Завдов'єва, Юлія Миколаївна; Zavdovieva, Yuliia Mykolaivna Conference Papers 160884 3520
2021 Економіка технологічного розвитку: ринкові тренди бізнес-інновацій, конкуренція і можливості компаній Безнисько, Н.А. Masters thesis 145 38
2020 Економічна оцінка використання інформаційних ресурсів у бізнесі Ткаченко, Д.В. Bachelous Paper 519 484
2014 Економічні наслідки інформаційного вибуху Omelianenko, Vitalii Anatoliiovych; Шинкар, І.В. Conference Papers 8162 676
2011 Информационная экономика – новый этап развития общества Kubatko, Oleksandr Vasylovych; Ярмак, А.В. Conference Papers 48952 18418
2008 Классификационный анализ товаров и услуг в рамках информационной экономики Руденко, В.О.; Marekha, Iryna Serhiivna Article 50678 54176
2019 Конкурентні переваги машинобудівних підприємств в умовах цифрової трансформації Melnyk, Leonid Hryhorovych; Matsenko, Oleksandr Mykhailovych; Zavdovieva, Yuliia Mykolaivna Conference Papers 79681 28506
2013 Концептуальные основы маркетинга в условиях информационной экономики Литовченко, И.Л. Conference Papers 3648 7338
2010 Особенности организационно-экономических отношений на региональном рынке жилой недвижимости Буркун, И.Г. Article 57564 3214
2017 Парадигмальне моделювання дослідження формування економіки знань в інформаційному суспільстві Мельник, Л.Ю. Article 3928 300
2016 Роль бухгалтерського обліку в забезпеченні безперервності діяльності підприємств в умовах інформатизації економіки Plikus, Iryna Yosypivna Conference Papers 3062 245