Browsing by Keywords lipid metabolism


Showing results 1 to 14 of 14
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Взаимосвязь уровней аланинаминотрансферазы и субклинического атеросклероза у больных с сахарным диабетом 2 типа Ткаченко, Т.Ю.; Олейник, О.В. Conference Papers 2573718 330133
2005 Вплив ципрофібрату на ліпідний обмін у хворих на стабільну стенокардію Кравчун, П.Г.; Шелест, О.М.; Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 1772691116 2010478797
2016 Зміни показників ліпідного метаболізму при хронічній серцевій недостатності залежно від ступеня зайвої ваги Бідзіля, П.П. Article 731013 68331
2008 Иммунологические аспекты нарушений липидного обмена у больных с нефротическим синдромом (часть I) Ромасько, Н.В. Article 747338 832877
2016 Коефіцієнт атерогенності у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипів за С825т поліморфізмом гена B3-субодиниці G-білка Стороженко, А.В.; Яценко, А.В.; Дудник, Т.І.; Moiseyenko, Iryna Olehivna; Moіseienko, Iryna Olehivna Conference Papers 572045 445283
2016 Маркеры доклинической манифестации атеросклероза у больных неалкогольной жировой болезнью печени Бабак, О.Я.; Сытник, К.А.; Чеховский, А. Conference Papers 40135 28302
2013 Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі Сміян, С.І.; Маховська, О.С.; Зарудна, О.І.; Грималюк, Н.В.; Слаба, У.С.; Гусак, С.Р.; Задорожна, Л.В.; Легка, Л.Л.; Ліщина, Л.І.; Цибуляк, Б.Й. Article 6317109 8936827
2016 Оцінка стану ліпідного обміну у пацієнтів із гіпофункцією щитовидної залози Зудіна, Т.О.; Melekhovets, Oksana Kostiantynivna Conference Papers 132351 71771
2015 Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну Moiseyenko, Iryna Olehivna; Moіseienko, Iryna Olehivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Article 867870 1200515
2015 Показники ліпідного обміну у дітей з надмірною масою та ожирінням Овечкіна, Я.В.; Бугаєнко, В.О.; Лазебник, О.А. Conference Papers 184379 259210
2017 Показники ліпідограми у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипу за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка Moiseyenko, Iryna Olehivna; Загребельна, А.О.; Moіseienko, Iryna Olehivna Conference Papers 2744259 2576351
2003 Порушення ліпідного обміну при поєднанні черепно-мозкової травми та ішемічної хвороби серця Potapov, Oleksandr Oleksandrovych Article 563635 570428
2008 Стан ліпідного обміну та спектра жирних кислот хворих на істинну екзему Рябова, О.О.; Ромасько, Н.В. Article 234540 131414
2010 Стан ліпідного обміну у пацієнтів з подагрою Антюк, Ж.О. Article 672815 1350611