Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45075
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вербальні та невербальні аспекти мови бренду
Authors Ushchapovska, Iryna Vasylivna  
Keywords бренд
brand
вербальна комунікація
вербальная коммуникация
verbal communication
невербальна комунікація
невербальная коммуникация
non-verbal communication
бренд комунікація
бренд коммуникация
brand communication
перцепція
перцепция
perception
візуалізація
визуализация
visualization
вербалізація
вербализация
verbalization
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45075
Publisher Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна)
License
Citation Ущаповська, І.В. Вербальні та невербальні аспекти мови бренду [Текст] / І.В. Ущаповська // «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування») - 2016. - С. 87-88.
Abstract В роботі розглядається бренд як соціально-культурне явище, як специфічний семантичний об’єкт з певним набором експресивних засобів, семантичнім ядром, та який являє собою певну базову цінність як суб’єкт комунікації. Мова бренду визначається як набір термінів, фраз, слів, знаків та символів, які використовуються для передачі інформації про бренд (компанію, продукт або послугу). Бренд комунікація відбувається на двох рівнях: вербальному та невербальному, отже його мова містить як вербальні, так і невербальні елементи .
В работе рассматривается бренд как социально-культурное явление, как специфический объект с определенным набором экспрессивных средств, семантическим ядром и который представляет собой определенную базовую ценность как субъект коммуникации. Язык бренда определяется как набор терминов, фраз, слов, знаков и символов, которые используются для передачи информации про бренд (компанию, продукт или услугу). Бренд коммуникация происходит на двух уровнях: вербальном и невербальном, значит, его язык вмещает как вербальные так и невербальные элементы.
In the article brand is looked upon as social and cultural phenomenon, specific object with certain set of expressive means, semantic nuclear and presents certain basic value as communication object. Brand language is a set of terms, phrases, words, signs and symbols used for communicating the information about the brand (company, product or service). Brand communication is conducted on two levels: verbal and non-verbal, so, brand language also contains both verbal and non-verbal elements.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
26458
France France
3
Germany Germany
52912
Hungary Hungary
2
Ireland Ireland
2806995
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3530
Poland Poland
1083810
Romania Romania
1
Russia Russia
886
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
542319
United Kingdom United Kingdom
13230
United States United States
14674343
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

China China
2
France France
1
Georgia Georgia
1
Germany Germany
3
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
2807014
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
12
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Ushchapovska_Verbalni.PDF 255,72 kB Adobe PDF 2807039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.