Search

Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 462
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Шляхи формування соціокультурної компетенції в процесі навчання іноземної мови Полупан, М.О. Bachelous Paper 42174 161193
2019 Критерії соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (на базі НВК № 16) Лузан, А.В. Bachelous Paper 48290 113831
2018 Елементи інтенсивного навчання іноземної мови в ЗОШ Трофименко, А.В. Bachelous Paper 7338 4025
2019 Еко-карта як засіб соціальної діагностики підтримуючого середовища для людей, які живуть з ВІЛ (на прикладі ГО «Клуб «Шанс») Лаврик, О.В. Bachelous Paper 13178 3919
2019 Інтегровані уроки: іноземна мова та світова література Великодна, А.І. Bachelous Paper 9250 65058
2018 Лінгвістичний та перекладацький аспекти слоганів до англомовних фільмів Близнюк, А.С. Masters thesis 14608 12933
2019 Рольові ігри на уроках англійської мови Рожкова, О.В. Bachelous Paper 15139 33221
2018 Формування фонетичної компетенції студентів мовних вузів за допомогою мобільних технологій навчання Лоян, К.А. Bachelous Paper 15381 1123
2019 Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні іноземної мови Голованова, В.І. Bachelous Paper 14598 23841
2018 Зміст навчання діалогічного мовлення Кругляк, А.В. Bachelous Paper 9292 78126