Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 27
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Структурно-семантичні та комунікативні особливості англійської казки (аспекти перекладу) Коваленко, І.Ю. Masters thesis 51837 97791
2020 Переклад як реалізація знань, умінь і навичок з іноземної мови у школі Швед, Є.В. Bachelous Paper 504 599
2020 Функціонування блендингових одиниць англомовної реклами в перекладі українською Глобіна, В. М. Masters thesis 637 2827
2020 Відмінності в перекладі номінативних і комунікативних одиниць Омельченко, А.В. Masters thesis 1554 3698
2020 Лінгвістичні та паралінгвістичні аспекти англомовного інтернет спілкування. Легкобит, Є.О. Masters thesis 4519 36271
2020 Стилістика блендів в рекламному дискурсі: аспект перекладу Ципко, Ю. О. Masters thesis 313 301
2020 Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних алюзій Харченко, І.А. Masters thesis 1947 5080
2020 Німецькі фразеологізми з колоративним компонентом: структура, семантика, переклад Антіпова, А.Ю. Masters thesis 11821 44973
2020 Компаративістика у лінгвістичних та перекладацьких студіях Козолуп, К.В. Masters thesis 620 635
2020 Переклад офіційної документації з англійської на українську мову Старусєва, Є. О. Masters thesis 1419 3403