Search
Clear search fields
Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності Климчук, А.О.; Михайлов, А.М. Article 16236 13737
2016 Оцінювання ефективності діяльності підприємства сфери послуг Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Макарова, А.М. Article 676 737
2016 Strategic management by balanced development: meaning Yevtushenko, N.O. Article 163 198
2015 Identification of the causes of risks under the conditions of innovative development of oil and gas companies Khvostina, I.M.; Pisak, K.V. Article 51 85
2014 Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств Федулова, Л.І. Article 9036 8457
2014 Personnel creativeness management as a base to provide enterprise sustainable development Krikunenko, D.O. Article 211 156
2013 Принципи управління взаємодією продуцента та реципієнтів ринкової привабливості Свірідова, О.В. Article 237 116
2013 Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств Найдюк, В.С. Article 3962 3994
2012 Інноваційний потенціал підприємства: сутність і механізм управління Шилова, Ольга Юріївна; Чермошенцева, Євгенія Сергіївна Article 4466 3456
2011 Предпосылки и проблемы формирования эффективной системы управления экологическими рисками предприятия Sotnyk, Iryna Mykolaivna; Korobets, Olena Mykhailivna Article 1461 2153
2011 Органiзацiйнi засади проведення реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємств Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Запорожченко, О.М. Article 2628 3113
2011 Управління змінами як альтернативний варіант антикризових заходів Лисенко, Ю.В.; Герасимова, О.Л. Article 743 1451