Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85732
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методи управління активами і пасивами підприємства
Authors Левицька, І.О.
Keywords активи
активы
assets
пасиви
пассивы
liabilities
управління
управление
control
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85732
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Левицька І. О. Методи управління активами і пасивами підприємства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 072 - фінанси, банківська справа та страхування / наук. кер. С. В. Похилько. Суми : Сумський державний університет, 2021. 38 с.
Abstract Одне з важливих завдань керівника полягає в грамотному розпорядженні ресурсами. Досить важливою складовою в цьому процесі є вміння управляти активами і пасивами підприємства, так як це по суті впливає на ефективність розвитку виробництва, підвищення конкурентоспроможності підприємства, на поліпшення фінансового результату. Метою даної роботи є розглянути поняття активів, положення і критерії формування активів і пасивів, портфель активів, розкрити сутність управління активами як важливої складової управління підприємством і запропонувати напрямки вдосконалення технологій управління активами і пасивами. Об’єкт дослідження – процес управління активами та пасивами підприємства його ефективність з позиції забезпечення стабільного фінансового стану. Предмет дослідження – економічні відносини що виникають в процесі прийняття управлінських рішень, щодо формування активів і пасивів. Методи дослідження – економічні методи (метод абсолютних величин, метод відносних величин, метод порівнянь, класифікації, систематизації, статистичні методи. У першому розділі аналізуються теоретичні аспекти формування активів і пасивів підприємства. У другому розділі розглядаються теоретичний базис та практична реалізація підходів до управління активами і пасивами підприємств. У третьому розділі наведено напрями вдосконалення системи управління активами та пасивами підприємств в українських реаліях..
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
506822331
Ireland Ireland
107612298
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1123833430
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
397160363
United Kingdom United Kingdom
-1762378494
United States United States
397160372

Downloads

Canada Canada
373008812
Czechia Czechia
1
Finland Finland
49761852
France France
1740844561
Germany Germany
-1518944127
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
78687086
Netherlands Netherlands
12337942
Poland Poland
1123833431
Russia Russia
-1518944134
Ukraine Ukraine
-1762378494
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-1762378496
Unknown Country Unknown Country
397160364

Files

File Size Format Downloads
Levytska_ bac_rob.pdf 920,82 kB Adobe PDF 1507956096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.