Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85935
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення внутрішньогосподарського механізму стратегічного планування на підприємстві
Authors Калашник, А. С.
ORCID
Keywords аналіз
анализ
analysis
підприємство
предприятие
environment
управління
управление
management
стратегія
стратегия
strategy
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85935
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Калашник А. С. Удосконалення внутрішньогосподарського механізму стратегічного планування на підприємстві : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність / наук. кер. О. С. Гончаренко. Суми : Сумський державний університет, 2021. 43 с.
Abstract Мета роботи – полягає у визначенні важливості стратегічного планування управління витратами виробничого підприємства та для успішного обґрунтування шляхів їх оптимізації з метою підвищення ефективності діяльності виробничого підприємства. Об’єкт дослідження – процес стратегічного планування в компанії «CD PROJEKT». Предмет дослідження – механізм стратегічного планування в компанії «CD PROJEKT». Методи дослідження – загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, структурно-логічний аналіз, метод класифікацій, методи аналізу та синтезу, метод порівняння, графічний та табличний методи. У першому розділі визначені теоретичні аспекти стратегічного планування на підприємстві, досліджена сутність, класифікація, принципи, функції та завдання планування на підприємстві. У другому розділі досліджені фінансові показники та діяльність підприємства. У третьому розділі запропоновані шляхи оптимізації планувальної діяльності компанії.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
Brazil Brazil
1
China China
1
Germany Germany
60226
Ireland Ireland
29074
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
19399491
United Kingdom United Kingdom
2915841
United States United States
58287782

Downloads

Brazil Brazil
1
China China
1
Czechia Czechia
1
Denmark Denmark
1
France France
13478501
Germany Germany
60229
Ireland Ireland
19399493
Israel Israel
120452
Japan Japan
540
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
80692421
Russia Russia
832796
Spain Spain
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
58287782
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
35883145

Files

File Size Format Downloads
Kalashnyk_bak_rob.pdf 489,49 kB Adobe PDF 208755367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.