Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86532
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Evaluation of the Impact of Science and Technology on the Labour Market
Other Titles Оцінювання впливу розвитку науки та техніки на ринок праці
Authors Jazdauskaite, J.
Privarova, M.
Baranskaite, E.
Juscius, V.
Kelemen-Henyel, N.
Keywords наука
технології
економічний вплив
технологічний вплив
ринок праці
science
technology
economic
impact
labor market
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86532
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Jazdauskaite, J., Privarova, M., Baranskaite, E., Juscius, V., & Kelemen-Henyel, N. (2021). Evaluation of the Impact of Science and Technology on the Labour Market. Marketing and Management of Innovations, 4, 153-167. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.4-12
Abstract Авторами наголошено, що інновації, наукові дослідження та нові технології проникають у всі сфери повсякденного життя суспільства, сприяють підвищенню якості життя населення, економічному зростанню країни та її конкурентоспроможності. Поширення робототехніки, штучного інтелекту, автоматичних алгоритмів, 3D друку та програмного забезпечення полегшують виконання поставлених завдань. Своєю чергою відбувається оцифрування інформації. Авторами зазначено, що кожна зі складових рівня розвитку науки та технологій (наукові дослідження та експериментальні розробки, соціальні інновації, високі технології, кадровий потенціал) мають відповідний вплив на економічний розвиток країни. У статті відмічено, що окрім позитивних ефектів розвиток науки і техніки обумовлює появу макроекономічних конфліктів, зокрема збереження балансу між рівнями зайнятості та безробіття. З огляду на це у статті проаналізовано вплив розвитку науки й техніки на ринок праці в Литовській республіці. Інноваційні наукові дослідження та технологічні розробки провокують появу широкомасштабного технологічного безробіття через автоматизацію робочих місць. З іншої сторони, інноваційні технології можуть спричинити появу нових підприємств та галузей, а також нових робочих місць та професій. Таким чином, впровадження наукових технологій змінює характер праці, формує попит на висококваліфікованих спеціалістів та нові компетенції. Систематизація наукових напрацювань засвідчила доцільність подальшого дослідження емпіричного обгрунтування впливу розвитку науки та технологій на ринок праці. Для перевірки висунутих гіпотез дослідження авторами використано інструментарій кореляційно-регресійного аналізу та ANOVA-тестування. За результатами кореляційного та регресійного аналізів встановлено, що розвиток науки та технологій сприяють зростанню рівня зайнятості та обсягів місячної заробітної плати населення Литовської республіки, а також мають позитивний вплив на рівень безробіття в країні.
Science and technology have led to economic growth for more than 250 years. Three industrial revolutions were observed during this period. New technologies are still rapidly developed every day. Robots, various algorithms, 3D printing, artificial intelligence, software help people perform various tasks. The dissemination of information is digitized. Science and technology are seen as a tool of economic progress. Science and technology are composed of research and experimental development, social innovation research, high technology, and human resources in science and technology. Each of these components is linked to economic impact. One of the affected areas is the labor market. The labor market as a macroeconomic factor is described through employment and unemployment. Science and technology affect it, but the direction of impact is widely questioned. On the one hand, disseminating and implementing science and technology requires constant updating of knowledge. It could lead to widespread technological unemployment, as many people may lose their jobs due to automated jobs. On the other hand, the latest technologies could also lead to new businesses or new sectors and new jobs or professions. With the implementation of scientific technologies, the nature of work is changing. There is a need for specialists with higher qualifications, new knowledge. Such discussion reveals the lack of research that evaluates the impact of science and technology on the labor market. For revealing the impact of science and technology on the labor market, the analysis of Lithuanian statistical data and economic indicators was performed in the data collection process. The study involved correlation and regression analyses to evaluate the results. Correlation and regression analyses revealed that science and technology positively affect the growth of the country's employment rate and monthly wages (gross) and the decrease in the unemployment rate.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Austria Austria
389
China China
1
Finland Finland
118
Greece Greece
920
Lithuania Lithuania
1
Slovakia Slovakia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
399
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
918

Downloads

China China
1
Croatia Croatia
1
France France
261
Germany Germany
396
Hungary Hungary
121
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
260
Mexico Mexico
1
Singapore Singapore
397
Slovakia Slovakia
1
United Kingdom United Kingdom
382
United States United States
916
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Jazdauskaite_mmi_4_2021.pdf 433,49 kB Adobe PDF 2739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.